Bakalářský seminář

Katedra informačních technologií pořádá každý rok bakalářský seminář KIT, který je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení studia (SZZ) květen/červen a nemají účast na semináři již splněnou.

Informace, pokyny, plán přednášek