Bakalářský seminář 2020

Akce

,

Bakalářský seminář

Ve dnech 23. 1., 28. 1. a 30. 1. 2020 se bude konat bakalářský seminář KIT ve staré zasedací místnosti PEF – E209 (předpokládáme civilní oblečení). Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na Katedře informačních technologií – termín ukončení studia (SZZ) je květen/červen 2020 a nemají účast na semináři splněnou.

  Rozpis komisí
BP seminář se skládá z několika dílčích seminářů – samostatných sekcí, které probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Seminář je pro studenty, kteří zpracovávají BP na KIT, povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce ještě nemusí být v době konání semináře zcela dokončena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před SZZ, připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP. Na seminář je možné se přihlašovat od 2. prosince 2019 prostřednictvím webu KIT – přihláška na jeden z uvedených termínů viz níže. Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2020. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se počítá s časovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace. Počet míst v sekci je omezen na 16 studentů. Poslední termín, tj. 30.1.2020 odpoledne (13:00-16:00) byl určen pro studenty, kteří zpracovávají BP v anglickém jazyce. Nyní se na tento termín mohou hlásit i ostatní studenti. Místo semináře: E209 (zasedací místnost PEF) ORGANIZAČNÍ POKYNY:
  • přijít minimálně 15 minut před začátkem semináře (8:45; 12:45)
  • z flash disku (ne z e-mailu) nahrát svoji prezentaci na plochu počítače
  • dodržet maximálně 5 minut na prezentaci BP
Další informace: vedoucí BP.
Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)

PŘIHLÁŠENÍ (od 2. 12. 2019)

23. 1. 2020 dopoledne
23. 1. 2020 odpoledne
28. 1. 2020 dopoledne
28. 1. 2020 odpoledne
30. 1. 2020 dopoledne
30. 1. 2020 odpoledne