Diplomantský / Bakalářský seminář ZS 2017/2018

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Diplomantský seminář

,

Zprávy

Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – SZZ únor 2018 a nezúčastnili se již předešlého semináře organizovaného katedrou v LS 2016/2017.

  Harmonogram semináře (PDF) Účast na semináři je povinnou součástí 2. zápočtu DP/BP. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce. Na seminář je možné se přihlašovat od 9.10.2017 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je do 22.10.2017! Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Harmonogram semináře a místo konání bude po uzávěrce upřesněno. Časová dotace na obhajobu studenta DP je 15 minut (z toho 10 minut prezentace) – u BP o něco méně. Pondělí 30.10.2017 (13:00-17:00) – PŘIHLÁSIT SE Úterý 31.10.2017 (9:00-13:00)PŘIHLÁSIT SE Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224382048)