Bakalářský seminář pro SZZ 2024

Akce

,

Aktuální

,

Bakalářský seminář

,

Budoucí

,

Homepage

Od 16. ledna 2024 se bude konat bakalářský seminář KIT. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení studia (SZZ) je květen/červen 2024 a nemají účast na semináři již splněnou.

Místo konání semináře bude v zasedací síni PEF – E155.

BP semináře probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Studenti se hlásí na kterýkoliv volný termín semináře. Seminář je pro studenty, kteří zpracovávají BP na KIT, povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku.

Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce ještě nemusí být v době konání semináře zcela dokončena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před SZZ, připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP.

Na semináři se hodnotí následující kritéria:

  • Cíl práce
  • Metodika
  • Obsah a přínos práce
  • Závěry a doporučení
  • Prezentace

Na seminář bude možné se přihlašovat od 11. prosince 2023 prostřednictvím webu KIT – přihlášky na termín viz níže. Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2024 – počet míst je omezen. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se počítá s časovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace.

Další informace:

– vedoucí BP

– organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)

Organizační pokyny:

Studenti jako zálohu pošlou svoji prezentaci e-mailem Ing. Hellerové nejpozději den předem do 15:00 hodin.

Studenti dodrží maximálně 5 minut na prezentaci BP.

Harmonogram ke stažení ZDE