Diplomantský / Bakalářský seminář ZS 2016/2017

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Diplomantský seminář

,

Zprávy

Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení ZS 2016/2017 a nezúčastnili se již předešlého semináře organizovaného katedrou v LS 2015/2016.

  Účast na semináři je povinnou součástí 3. zápočtu DP/BP. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce. Na seminář je možné se přihlašovat od 3.10.2016 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je do 23.10.2016! Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Harmonogram semináře a místo konání bude po uzávěrce upřesněno. Časová dotace na obhajobu studenta DP je 15 minut (z toho 7 minut prezentace), BP je 10 minut (z toho 5 minut prezentace). Harmonogram semináře Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hesová (hesova@pef.czu.cz, 221382390)