Bakalářský seminář 2019

Akce

,

Bakalářský seminář

Ve dnech 22. 1., 24. 1., 29. 1. a 31. 1. 2019 se bude konat bakalářský seminář KIT, který je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení (SZZ) květen/červen 2019.

  Rozpis komisí
BP seminář se skládá z několika dílčích seminářů – samostatných sekcí, které probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Seminář je pro studenty povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku bakalářského studia. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP. Na seminář je možné se přihlašovat od 3.12.2018 prostřednictím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je 11.1.2019. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední). Poslední termín, tj. 31.1.2019 odpoledne (13:00 – 16:00) je určen především pro studenty, kteří zpracovávají BP v anglickém jazyce. Harmonogram bude po uzávěrce vyvěšen. Místo semináře: E209 (zasedací místnost PEF) Organizační pokyny: – přijít minimálně čtvrt hodiny před začátkem semináře – z flash disku nahrát svoji prezentaci na plochu počítače – dodržet maximálně 5 minut na prezentaci BP – předpokládáme civilní oblečení Další informace a dotazy: vedoucí práce Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)

PŘIHLÁŠENÍ (OD 3. 12. 2018)

22. 1. 2019 dopoledne
22. 1. 2019 odpoledne
24. 1. 2019 dopoledne
24. 1. 2019 odpoledne
29. 1. 2019 dopoledne
29. 1. 2019 odpoledne
31. 1. 2019 dopoledne
31. 1. 2019 odpoledne (přednostně pro anglické BP)