Specializované laboratoře

LABORATOŘ SÍŤOVÝCH A INTERNETOVÝCH TECHNOLOGIÍ (LSIT) PEF D326

Specializovaná počítačová laboratoř pro praktickou výuku a samostatnou práci studentů zaměřená na síťové a internetové technologie. Je využívána především v oblasti standardní výuky (předměty Počítačové sítě, Internetové technologie, Webdesign, Značkovací jazyky, Elektronický obchod a podnikání, apod.) a dále ve specializovaných kurzech CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) – CISCO CCNA R&S 1 až CISCO CCNA R&S 4. Laboratoř je také certifikována v rámci akreditovaného střediska CZ 033 pro ECDL Core a pro ECDL Advanced.

Odbornou garanci laboratoře LSIT zabezpečuje Katedra informačních technologií, provoz zajišťuje Středisko informačních služeb PEF.

LABORATOŘ AUDIOVIZUÁLNÍCH, GRAFICKÝCH A MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ (LAVGMT) E235

Laboratoř je zaměřena na počítačovou grafiku, zpracování audiovizuálních dat a vývoj mobilních aplikací. Je využívána především v oblasti standardní výuky a ve specializovaných kurzech (např. Počítačová grafika, Vývoj aplikací pro mobilní zařízení – Android, apod.). Pracoviště dále umožňuje podporu aplikovaného výzkumu a samostatné činnosti studentů (diplomanti a doktorandi). Součástí laboratoře je mobilní Android učebna, která dovoluje výuku mimo vlastní pracoviště i mimo areál ČZU.

Odbornou garanci laboratoře zabezpečuje Katedra informačních technologií, provoz pak zajišťuje Středisko informačních služeb PEF.

LABORATOŘ PRO STUDIUM LIDSKÉHO CHOVÁNÍ / HUMAN BEHAVIOR RESEARCH UNIT (HUBRU)

HUBRU je specializované pracoviště fakulty, které tvoří dvě laboratoře – Kolaborativní laboratoř použitelnosti Stanice virtuální reality. Součástí laboratoří jsou také mobilní sety pro měření biometrických údajů – eye tracking a biofeedback.

HUBRU je specializované pracoviště fakulty, které tvoří dvě laboratoře – Kolaborativní laboratoř použitelnosti Stanice virtuální reality. Součástí laboratoří jsou také mobilní sety pro měření biometrických údajů – eye tracking a biofeedback.

LABORATOŘ UMĚLÉ INTELIGENCE A ZPRACOVÁNÍ VELKÝCH DAT – PEF E341

  • Umělá inteligence
  • Zpracování velkých dat
  • Testování aplikací

Laboratoř pro zpracování velkých dat nabízí moderní scale out řešení pro uložení a zpracování velkého množství dat získaných z datových skladů nebo senzorů z různých aplikačních oblastí (data DPZ, sociálních sítí, environmentální data, meteorologická data, ekonomická data apod.). HW a SW pro uložení dat s více jak 100 TB čistého datového prostoru, jejich zpracování a správu celého systému je umístěn v samostatné klimatizované místnosti. Celý systém je schopen zajistit extrémní výkon a vysokou dostupnost. SW řešení nad celým systémem pro analýzu velkých dat umožňuje nejen sběr dat, ale velmi pokročilé analýzy dat a jejich prezentace, jako jsou např. analýzy multispektrálních a hyperspektrálních dat, Linked Open Data, temporálních dat, textů, satelitních a leteckých snímků, management senzorových dat, dat ze strojů, podnikových dat, 2D a 3D vizualizace, vizualizace časových řad, datový reporting apod. K systému je možno přistupovat ze 7+1 výkonných čtyřprocesorových pracovních stanic se specializovaným SW, které jsou umístěny v laboratoři PEF E341.

Na těchto pracovních stanicích je navíc nainstalován specializovaný SW pro:

  • pro numerické výpočty a simulaci neuronových sítí (MatLab a Simulink včetně aplikačních knihoven),
  • univerzální automatizované testování stolních, webových, mobilních a hybridních aplikací (Ranorex Studio).

Odbornou garanci laboratoře zabezpečuje Katedra informačních technologií ve spolupráci s Katedrou systémového inženýrství, Katedrou informačního inženýrství a Katedrou statistiky.

Technický provoz zajišťuje Středisko informačních služeb.

Vedoucí laboratoře: Ing. Jan Masner, Ph.D.

LABORATOŘ UMĚLÉ INTELIGENCE A ZPRACOVÁNÍ VELKÝCH DAT – PEF E333

  • Laboratoř GIS
  • Laboratoř IoT

Laboratoř pro GIS umožňuje monitoring, analýzy a zpracování dat v oblasti zemědělství a životního prostředí se zaměřením na oblasti precizního zemědělství a podpory rozhodování, návrhu a analýzy opatření s cílem zefektivnění produkce a ochrany životního prostředí včetně analýzy dlouhodobého vývoje stavu půdy a vodohospodářských poměrů

Laboratoř obsahuje výkonný GIS server, sedm pracovních stanic a potřebný GIS SW, a mnoho doplňkových zařízení v podobě velkoplošného digitizéru, velkoplošného A0 skeneru, A0 ploteru nebo ručních, velmi přesných GPS mapovacích přístrojů. Díky datům v podobě map infrastruktury, správních celků, hydrologických map, map pokryvu půdy, výškopisu nebo digitálního reliéfu umožňuje realizované GIS řešení nejen centrální správu geografické databáze, ale i např. geografické analýzy a procesy, běh interaktivních webových aplikací nebo pracovat s mapovými podklady formou WPS či publikovat služby formou WPS, WCS, WMS a WFS. Další data pro laboratoř GIS jsou připravována z části zaměřené na analýzu velkých dat.

Vybavení laboratoře dále umožňuje sběr reálných dat pro laboratoř umělé inteligence a pro zpracování velkých dat a disponuje také jednodeskovými počítači s příslušenstvím, venkovními autonomními i neautonomními senzory (teploty, tlaku, vlhkosti, gyroskopy apod.), IoT kity pro Smart Farming (Libelium Smart Agriculture IoT Vertical Kit), IoT gatewaye, routery, switche, špičkovou 3D tiskárnou (Ultimaker 3) a pájecí stanicí. Laboratoř pro IoT tak umožňuje jak reálné nasazení zmiňovaných Smart Farming kitů, tak i výrobu a implementaci senzorových částí přímo dle konkrétních potřeb.

Odbornou garanci laboratoře zabezpečuje Katedra informačních technologií ve spolupráci s Katedrou systémového inženýrství, Katedrou informačního inženýrství a Katedrou statistiky.

Technický provoz zajišťuje Středisko informačních služeb.

Vedoucí laboratoře: Ing. Michal Stočes, Ph.D.