Náhradní DP/ BP seminář – termín ukončení (SZZ) únor 2023

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Diplomantský seminář

,

Zprávy

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2023 a nemají účast na semináři dosud splněnou nebo mají od vedoucího práce doporučeno absolvovat seminář znovu.

  Účast na semináři je povinnou součástí 3. zápočtu DP/BP! Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce. Na seminář je možné se přihlašovat od 3. 10. 2022 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2022! Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rámci jedné komise. Přihlašování zde od 3. 10. 2022 Úterý 25. 10. 2022 (9:00)      Úterý 25. 10. 2022 (13:00)    Středa 26. 10. 2022 (13:00)    Seminář se uskuteční v zasedací místnost PEF E155. Organizační pokyny:
  • svoji prezentaci zaslat mailem nejpozději den předem do 15:00 hodin Ing. Hellerové (hellerova@pef.czu.cz)
  • dodržet maximálně 10 minut na prezentaci DP / 5 minut na prezentaci BP
  • předpokládáme civilní oblečení
Harmonogram semináře <ZDE> Další informace a dotazy – vedoucí práce. Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)