6. ročník bakalářského semináře KIT

Bakalářský seminář

,

Diplomantský seminář

,

Zprávy

Letošní již 6. ročník bakalářského semináře KIT PEF ČZU v Praze se z důvodu zhoršené pandemické situace netradičně konal výhradně v distančním režimu prostřednictvím videokonferencí ve dnech 19. 1., 21. 1., 26. 1. a 28. 1. 2021. Celkem proběhlo 8 sekcí, z toho dvě byly primárně určeny pro studenty studijních programů vyučovaných v angličtině.

  Studenti, kteří zpracovávají BP na KIT, zde vystupovali se svojí prezentací před komisí. Cílem bylo představit záměr bakalářské práce (BP) a dosažené nebo plánované výsledky řešení obhájit. Prezentovalo se zde 103 studentů (z celkem 109 přihlášených). V rámci jednotlivých sekcí byly kvalitní práce na prvních třech místech ohodnoceny diplomy. Několik studentů obdrželo „žlutou kartu“ a několika dalším studentům byl doporučen odklad SZZ. Bakalářský seminář byl studenty hodnocen kladně. Studenti měli možnost si vyzkoušet obhajobu své BP „nanečisto“, mohli konzultovat řešenou problematiku s odborníky i kolegy a připomínky komise zapracovat při dokončování prací. Ing. Eva Kánská, doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Katedra informačních technologií