Proběhl Bakalářský seminář KIT 2016

Bakalářský seminář

,

Zprávy

Bakalářský seminář Katedry informačních technologií (KIT) se konal na přelomu ledna a února, konkrétně ve dnech 26. a 28. ledna, dále 2. a 4. února 2016 v prostorách PEF. Odborného semináře se zúčastnili studenti, kteří zpracovávají bakalářské práce na KIT a předkládají je v aktuálním kalendářním roce.

  Studenti před komisí, sestavenou ze členů katedry, prezentovali a obhajovali své BP „nanečisto“. Bakalářského semináře se zúčastnilo celkem 121 studentů, kteří prezentovali své práce v 8 odborných sekcích. Každá komise na základě stanovených pravidel hodnocení vybrala a ocenila diplomem nejlepší práce. Přínosy prvního ročníku bakalářského semináře byly hodnoceny velmi kladně jak samotnými studenty, tak členy katedry. Studenti si mohli obhajobu vyzkoušet před komisí, mohli diskutovat a konzultovat řešenou problematiku s odborníky z katedry i kolegy, připomínky k práci i prezentaci následně zapracovat do finální podoby práce.