Proběhl bakalářský seminář KIT 2017

Bakalářský seminář

,

Fotogalerie

,

Zprávy

Ve dnech 24. 1., 26. 1., 31.1., a 2. 2. 2017 pořádala Katedra informačních technologií 2. ročník bakalářského semináře.

 

Ve dnech 24. 1., 26. 1., 31.1., a 2. 2. 2017 pořádala Katedra informačních technologií 2. ročník bakalářského semináře. Většinou probíhalo dopolední a odpolední jednání, celkově tak proběhlo 7 komisí.

Studenti 3. ročníků, kteří zpracovávají bakalářské práce na KIT, prezentovali před komisí složenou ze členů KIT svoje bakalářské práce. Každý student si tak mohl vyzkoušet obhajobu své BP „nanečisto“.

Bakalářského semináře se zúčastnilo 100 studentů v 7 sekcích. V každé sekci byla většinou udělena 3 nejlepší místa a studenti obdrželi diplomy za svoje vystoupení a prezentaci BP.

Přestože někteří studenti nebyli dostatečně připraveni, měl bakalářský seminář kladný ohlas. Účastníci semináře získali četné připomínky a náměty od pedagogů a kolegů a mohli je ještě zapracovat do finálních verzí svých prací.

Další ročník BP semináře je plánován na stejné období v roce 2018.