Pedagogická činnost

Katedra informačních technologií se v pedagogické oblasti profiluje zejména na:

  • využití informačních a komunikačních technologií pro podporu manažerské práce
  • algoritmizaci a programování
  • operační systémy a počítačové sítě
  • informační systémy a jejich aplikace se zaměřením na podnikovou sféru a státní správu
  • síťové a internetové technologie
  • tvorbu webových aplikací a jejich grafickou podporu
  • ochranu dat a bezpečnost IS
  • sociální sítě
  • tvorbu a podporu e-learningu

KIT umožňuje studentům bakalářských studijních oborů většiny fakult univerzity získat široké znalosti z oblastí využití informačních a komunikačních technologií pro podporu manažerské práce, včetně profesionálního využití prostředí MS Office (úroveň ECDL Advanced). Zejména na Provozně ekonomické fakultě získávají studenti neinformatických oborů v dalších navazujících předmětech katedry znalost práce v týmu při tvorbě, implementaci a využití informačních systémů. V magisterském stupni studia se studenti podle profilu absolventa v rámci daného oboru dále profilují – např. na oboru Veřejná správa a regionální rozvoj se seznamují s principy informačních systémů ve státní správě a získávají dovednosti při jejich využití, posuzují webové aplikace a navrhují vlastní koncept na základě praktického zadání.

Studenti informatických oborů v bakalářském stupni studia absolvují předměty orientované na algoritmizaci a programování ve vybraném prostředí, programování mobilních aplikací, operační systémy, počítačové sítě, webdesign, internetové aplikace, informační systémy v podnikové praxi a státní správě, jejich bezpečnost, ale dále na počítačovou grafiku, e-learning, sociální sítě, e‑Government atd. V navazujícím magisterském stupni studia mají možnost prohloubit své znalosti v oblasti počítačových sítí, bezpečnosti IS a internetových technologiích.

KIT celkem garantuje přes 50 předmětů v českém jazyce na všech studijních oborech PEF a dalších fakultách ČZU v Praze. Na Provozně ekonomické fakultě je většina akreditovaných oborů v českém jazyce současně akreditována v jazyce anglickém. KIT zde garantuje a vyučuje téměř 30 předmětů. Katedra také garantuje a zajišťuje výuku v doktorském stupni studia, především na oboru Informační management. Na výuce katedry se aktivně podílí řada externích odborníků z praxe.

V rámci pedagogické činnosti je poskytováno vedení bakalářských a diplomových prácí. Vypisovány jsou vlastní témata, ale studenti mohou přijít i s vlastními návrhy. Samotřejmostí je i spolupráci s firmami, které nabízí témata spojená se např. se stážemi. Pro zájemce o zpracovávání závěrečných prací na KIT jsou k dispozici podrobné pokyny.