Zpráva z Bakalářského semináře KIT 2023

Bakalářský seminář

,

Zprávy

Tradiční 8. ročník bakalářského semináře KIT PEF ČZU v Praze se opět konal na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze ve dnech 19. 1., 24. 1. a 26. 1. 2023. Celkem proběhlo 7 sekcí, z toho dvě byly primárně určeny pro studenty studijních programů vyučovaných v angličtině.

  Studenti, kteří zpracovávají BP na KIT, zde vystupovali se svojí prezentací před komisí. Cílem bylo představit záměr bakalářské práce (BP) a dosažené nebo plánované výsledky řešení obhájit. Prezentovalo se zde 108 studentů (11 studentů se omluvilo z důvodu nemoci nebo přeložení SZZ). V rámci jednotlivých sekcí byly kvalitní práce ohodnoceny. Několika studentům byl doporučen odklad SZZ. Bakalářský seminář byl studenty hodnocen kladně. Studenti měli možnost si vyzkoušet obhajobu své BP „nanečisto“, mohli konzultovat řešenou problematiku s kolegy a připomínky komise zapracovat při dokončování prací.