Bakalářský seminář 2022

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Přednášky

Ve dnech 18. 1., 20. 1. a 25. 1. 2022 se bude konat bakalářský seminář KIT. Aktuálně byly přidány termíny 27. 1. 2022 (dopoledne a odpoledne) . Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení studia (SZZ) je květen/červen 2022 a nemají účast na semináři již splněnou.

  Vzhledem k očekávané epidemiologické situaci se bakalářský seminář bude konat on-line. Předsedové komisí pošlou studentům e-mail s odkazem (link) pro připojení. BP seminář se skládá z několika dílčích seminářů – samostatných sekcí, které probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Seminář je pro studenty, kteří zpracovávají BP na KIT, povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce ještě nemusí být v době konání semináře zcela dokončena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před SZZ, připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP. Na semináři se hodnotí následující kritéria:
  • Cíl práce
  • Metodika
  • Obsah práce (přínos)
  • Obsah práce (závěry)
  • Prezentace
Na seminář bude možné se přihlašovat od 10. prosince 2021 prostřednictvím webu KIT – přihláška na jeden z uvedených termínů viz níže. Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2022. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se počítá s časovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace. Registrace byla uzavřena 10. ledna 2022. Další informace: – vedoucí BP – organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048) Organizační pokyny: 1. Adresu pro připojení obdrží studenti i členové komise e-mailem od předsedy komise. 2. Všichni studenti se připojí on-line 5 minut před začátkem semináře a zůstanou připojeni po celou dobu konání semináře (možná kontrola účasti v průběhu semináře). 3. Jako zálohu pošlou svoji prezentaci e-mailem Ing. Hellerové nejpozději den předem do 15:00 hodin. 4. Studenti dodrží maximálně 5 minut na prezentaci BP. 5. Studenti mohou také vznášet dotazy k dané problematice a komunikovat se svými kolegy. 6. Vedoucí práce (pokud není v komisi) se standardně účastní obhajoby také.