NÁHRADNÍ DP/ BP SEMINÁŘ – TERMÍN UKONČENÍ (SZZ) ÚNOR 2020

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Diplomantský seminář

,

Přednášky

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2020 a nemají účast na semináři splněnou.

  Účast na semináři je povinnou součástí 2. zápočtu DP/BP. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce. Na seminář je možné se přihlašovat od 7.10.2019 prostřednictvím webu KIT viz níže. Uzávěrka přihlášek je 21.10.2019! Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). Středa 30.10.2019 (9:00) PŘIHLÁSIT SE  (7. 10. 2019  – 21. 10. 2019) Čtvrtek 31.10.2019 (13:00) PŘIHLÁSIT SE  (7. 10. 2019  – 21. 10. 2019) Místo semináře: E155 (zasedací místnost PEF) Organizační pokyny:
  • přijít minimálně čtvrt hodiny před začátkem semináře
  • z flash disku nahrát svoji prezentaci na plochu počítače
  • dodržet maximálně 10 minut na prezentaci DP / 5 minut na prezentaci BP
  • předpokládáme civilní oblečení
  Harmonogram semináře (PDF) Další informace a dotazy – vedoucí práce. Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224382048)