4. ročník bakalářského semináře KIT

Bakalářský seminář

,

Fotogalerie

,

Zprávy

4. ročník bakalářského semináře KIT PEF ČZU v Praze  se konal ve dnech 22. 1., 24. 1., 29. 1. a 31. 1. 2019. Celkem proběhlo sedm sekcí, z toho jedna byla primárně určena pro studenty v oborech vyučovaných v angličtině.

  Studenti, kteří zpracovávají BP na KIT, zde vystupovali se svojí prezentací před komisí. Cílem bylo představit záměr bakalářské práce (BP) a dosažené nebo plánované výsledky řešení obhájit. Prezentovalo se zde 83 studentů (z celkem 89 přihlášených). V rámci jednotlivých sekcí byly kvalitní práce ohodnoceny diplomy, některé komise ale neudělovaly všechna tři místa, několika studentům byl doporučen odklad SZZ. Bakalářský seminář byl studenty hodnocen většinou kladně. Studenti si zde mohli vyzkoušet obhajobu své BP „nanečisto“, mohli konzultovat řešenou problematiku s odborníky i kolegy a připomínky komise zapracovat při dokončování prací.