Vědecko výzkumná činnost

Katedra se ve vědecko-výzkumné činnosti (VVČ) specializuje zejména na aplikovaný výzkum, který je v souladu se zaměřením univerzity a fakulty standardně orientován na zemědělské, lesnické, vodohospodářské, životní a regionální prostředí a vzdělávání.

Výsledky VVČ jsou publikovány v prestižních publikačních titulech, prezentovány na domácích i zahraničních vědeckých konferencích a využívány pro získávání finančních zdrojů z grantových prostředků.

Pracovníci a doktorandi katedry jsou členy domácích a mezinárodních vědeckých organizací a společností a podílejí se na řešení národních i mezinárodních projektů, např.:

  • Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment
  • eFarmer – Stimulating enterpreneurship competitiveness and regional development in rural areas
  • Využití otevřených dat v agrárním sektoru
  • Zpracování velkých kolekcí dat v JavaScriptových mapových API pro www prostředí
  • Analýza a vizualizace výstupů GPS telemetrie jelenovitých v Doupovských horách a NP České Švýcarsko

Výstupy VVČ a další činnosti katedry informačních technologií jsou především:

  • podpora rozvoje a využívání informačních a komunikačních technologií v celém agrárním sektoru, na venkově (ve venkovských regionech) a oborech příbuzných,
  • organizace zasedání, konferencí, seminářů, školení a workshopů a vytváření prostoru pro publikaci výsledků vědecké činnosti,
  • výzkumná, poradenská, konzultační a vzdělávací činnost v oblasti informačních a komunikačních technologií,
  • podpora vzdělávacích aktivit zaměřených na oblast aplikované informatiky a napomáhání k maximálně rychlému přenosu získaného know how do agrárního sektoru a venkovských regionů,
  • rozšiřování užitečných SW a HW aplikací.