Přednášky odborníků z praxe

Katedra informačních technologií pořádá samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Cyklus přednášek probíhá vždy v ZS i LS.

Dále je k dispozici Archiv cyklu přednášek odborníků ICT z praxeZDE

Informace, pokyny, plán přednášek