Informační systém MUNIS jako příklad informačního systému měst a obcí

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

V rámci samostatného cyklu odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií se v pondělí 5. 11. 2018 můžete setkat s Mgr. Tomášem Lechnerem (Triada spol. s r.o.) odborníkem v oblasti eGovernmentu.

 

Seznámíte se s Informačním systémem MUNIS, což je modulární systém, jež pokrývá většinu provozních i agentových potřeb orgánů veřejné moci.

Přednáška ozřejmí IS MUNIS a jeho funkce, koncepce a užití. Dále budou zmíněny vazby na centrální nástroje eGovernmentu jako jsou základní registry, datové schránky či CzechPOINT.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Internetové technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery včetně ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce (Webdesign, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Přihlašování studentů na přednášku bude probíhat od 4. října 2018 prostřednictvím webu katedry nebo přímo REGISTRACE.

V případě zájmu mimo cílovou skupinu se obracejte na sekretariát katedry, email: sucha@pef.czu.cz.