Personální informační systémy v užití korporací

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

V rámci samostatného cyklu odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií se v pondělí 26. 11. 2018 můžete setkat s Ing. Martinem Matunem (UPS SCS Czech Republic s.r.o.) odborníkem na personální systémy.

 

V přednášce na téma „Personální informační systémy v užití korporací“ se dozvíte více o personálních systémech a jejich rozvoji v době globaizace.

V době globalizace dochází k zefektivnění procesů a mnoha úsporným opatřením, které vedou k zavádění nových personálních systémů, které sledují nejen mzdovou agendu, ale například i osobní rozvoj a v některém případě se zaměřují na online podporu zaměstnance prostřednictvím shared service center. V rámci přednášky budou představeny výhody a nevýhody takových řešení, dále bude poukázáno na ochranu osobních údajů a omezení týkající se zpracování a uchování dat. V neposlední řadě bude poukázáno na citlivé oblasti v případě implementace Personálních informačních systémů na cloudovém řešení a nastavení přístupů a matic dat v systémech zpracovávaných.

Závěrem přednášky budou obecně představeny trendy a možné předpovědi vývoje systémů a HR procesů.

 

Přednáška se bude konat dne 3. prosince 2018 od 15:45 hod v posluchárně E IV.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Internetové technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery včetně ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce (Webdesign, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Přihlašování studentů na přednášku probíhá od 4. října 2018 prostřednictvím webu katedry nebo přímo REGISTRACE.

V případě zájmu mimo cílovou skupinu se obracejte na sekretariát katedry, email: sucha@pef.czu.cz.