Cyklus přednášek odborníků z praxe LS 2019/2020 byl zrušen

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

Katedra informačních technologií bude opět pořádat v LS 2019/2020 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Z předpokládaných osmi nabízených přednášek budou dvě v anglickém jazyce (pro studenty anglických oborů i další zájemce). Cyklus přednášek bude probíhat v LS (období únor až duben).

 
V souladu s aktuálními nařízeními o zrušení kontaktní výuky se pro letní semestr ruší Cyklus zvaných přednášek odborníků ICT.
V předmětech, kterých se Cyklus zvaných přednášek týkal, předpokládáme uzpůsobení podmínek zápočtu současné situaci.

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v LS studenti oboru Informatika, dále studenti ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského a 1. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Operační systémy a počítačové sítě, Operating systems and computer networks, Bezpečnost IS, IS/IT security, Elektronický obchod a podnikání, E-business and commerce, ICT pro manažery, IT pro e-business, IT for e‑business a Strategy of IS.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je určeno v předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Student se samozřejmě může přihlásit i na více přednášek. Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu wp (viz níže). Cyklus přednášek běží od 26. února 2020 standardně ve středu od 15:45 na učebně DII, ve vybraných případech je pro předpokládaný velký zájem zajištěna posluchárna EIII se začátkem přednášky v 16:30 (tedy o 45 minut později). Cyklus běží do konce dubna 2020.

Přihlašování studentů na přednášky probíhá od 14. února 2020 prostřednictvím webu katedry:

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  

26. 2. 2020

Mesh sítě IQRF – implementace a správa

Ivona Spurná

IQRF Alliance, s.r.o.

DII (15:45 – 17:15)

Záznam

V IoT projektech lze využít různých přenosových technologií, kdy každá z nich přináší své výhody. Bezdrátové meshové sítě IQRF je výhodné použít v projektech, kde je třeba synchronním způsobem komunikovat se zařízeními.

Meshové sítě se hodí v situaci, kdy potřebujeme například sbírat naměřené hodnoty ze senzorů, světel nebo hromadně či jednotlivě ovládat zařízení. Na semináři si vytvoříme několik fyzicky se prolínajících sítí IQRF na různých RF kanálech pomocí funkce AutoNetwork a vyzkoušíme některé servisní nástroje pro správu sítě.

4. 3. 2020

SAP@Škoda Auto

Vojtěch Mikát

Škoda Auto, a. s.

EIII (16:30 – 18:00)

Registrace

SAP products play an important role in the IT world on a global scale. Škoda has been integrating these products since 1992 and currently covers most of the company’s business processes.
Today, Škoda is at the forefront of implementing the latest SAP products in the Czech Republic, as evidenced by the creation of the SAP Competency Center, which provides SAP services within the Volkswagen Group. The aim of the lecture is to acquaint students with the topic of SAP and its integration in ŠA and serves as an entry point into the course Introduction to SAP.

11. 3. 2020

Agile ve Vodafonu

Martin Jech,
Tomáš Hanka

Vodafone, a. s.

DII (15:45 – 17:15)

Registrace

Na přednášce se dozvíte Co je to Agile – Jaké jsou principy Agilu – Kdo je Scrum Master, co je Squad a Sprint – Jaké jsou rozdíly oproti Waterfallu – Využití Agilu ve Vodafonu.

18. 3. 2020

 Rizika řízení projektů nejen v oblasti IT

Jiří Franc

UniCredit Service S. C. p. A.

DII (15:45 – 17:15)

Registrace

Cílem této části přednášky je upozornit na rizika, která se s vysokou pravidelností vyskytují jak v etapě přípravy projektů, tak v dalších etapách projektů. Na co všechno by si vedoucí projektu měl dávat pozor, aby v roli nejen uspěl, ale také neztratil tvář a získal respekt. S ohledem na zaměření přednášejícího bude doplňkově zmíněna role ICT při poskytování finančních půjček.

25. 3. 2020

Jak se audituje IT Bezpečnost?

Markéta Hruboňová,
Lucie Kadochová

Generali Česká pojišťovna, a. s.

DII (15:45 – 17:15)

Registrace

Samostatně si pod pojmy „IT Bezpečnost“ a „Audit“ dokáže každý něco představit. Jak to ale vypadá, pokud chceme tyto zdánlivě nesourodé pojmy spojit a jak pak vypadá praktická stránka?
V rámci přednášky projdeme rychle teorii (a pokusíme se vás neuspat) a podíváme se na praktické příklady jak takové auditování IT Bezpečnosti může ve velké společnosti vypadat.

1. 4. 2020

Agile@Škoda Auto

Lucie Boehmová

Škoda Auto, a. s.

DII (15:45 – 17:15)

Registrace

Připravuje se …

8. 4. 2020

Databáze pro prostředí agilního vývoje

Rastislav Janči

Oracle Czech s. r. o.

EIII (16:30 – 18:30)

Registrace

Databáze Oracle je na trhu již od roku 1979. Po celou dobu představuje špičku v relačních databázích a tvoří základ velkého množství klíčových informačních systémů především státní správy, finančních institucí nebo telekomunikačních firem. Za jejím vysokým výkonem a škálovatelností stojí mimo jiné i neustále zdokonalovaný optimalizátor dotazů, díky kterému je tato databáze úspěšně používána jak v oblasti transakčních systémů, datových skladů i při zpracování extrémně obsáhlých datových sad.

Databáze Oracle v prostředí agilního vývoje:
•    Agilní infrastruktura a kontejnerizace;
•    Jak lze v prostředí kontejnerů efektivně řídit data;
•    Výzvy pro technologie klonování dat.

15. 4. 2020

Shared Services Center in Wienerberger s. r. o.

Hana Drsová

Wienerberger s. r. o.

EIII (16:30 – 18:00)

Registrace

Did you know what a term „shared services center“ stands for? Join our lecture to learn why companies establish shared services centers, what it means, what benefits and risks come along.As an example we will introduce the Shared services center model at Wienerberger Group with focus on Czechia and Slovakia. We will share our experience using SAP system and key user concept.