Cyklus přednášek odborníků z praxe ZS 2022/2023

Cyklus přednášek

,

Zprávy

Katedra informačních technologií pořádala v ZS 2022/2023 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Nabízené přednášky budou k dispozici ze záznamu. Z celkem devíti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce. Cyklus přednášek probíhal v ZS (období říjen až leden).

 

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

 

Datum Téma přednášky Přednášející Společnost, pozice Místnost  
17. 10. 2022 IoT a průmysl 4.0

Jan Šeda

ŠKODA AUTO, a.s. EIV Záznam
Pod pojmem IoT neboli internet věcí si můžeme představit jakýsi systém chytrých zařízení a strojů, které mezi sebou vzájemně komunikují a spolupracují bez asistence člověka. IoT tvoří základy průmyslu 4.0, který označuje nadcházející inovace výrobních procesů pro výzvu spojenou s naším profesním i osobním životem.
24. 10. 2022 Základy SEO a UX

Richard Klačko

TASTE, a. s. EIV Záznam
Na přednášce se pronikneme do základů problematiky z oblasti SEO i UX. Ukážeme si teoretické, ale i praktické ukázky k technickému SEO, obsahu i linkbuildingu, převážně s přínosem pro uživatele. Dále se zaměříme na základy UX i UI, uživatelské testování, heatmapy atp.
31. 10. 2022  Informační systémy pro města a obce a nabídka digitálních služeb občanům

Tomáš Lechner

Triada, spol. s r. o.
EIV

Záznam

Města a obce tvoří početně velmi významnou skupinu orgánů veřejné moci, a proto jejich elektronizace je důležitou složkou rozvoje eGovernmentu. V přednášce budou diskutovány aktuální výzvy, které v oblasti rozvoje digitálních služeb města a obce řeší a ukázány konkrétní příklady těchto řešení na vzoru v podobě informačního systému Munis, a to jak ve vnitřní elektronizaci úřadu, tak v nabídce digitálních služeb občanům.

31. 10. 2022  Microsoft Azure

Vladimír Mužný

Gopass
DI Záznam

Přesun firemních dat z vlastního datacentra do cloudových nasazení sebou přináší mnoho nových možností práce s těmito daty, ale také nutnost změny některých návyků a způsobu uvažování, protože cloud vyžaduje v mnoha ohledech jiný přístup k nasazení a správě datových platforem. Na přednášce uvedeme prostředí Microsoft Azure z pohledu možností, které můžeme pro naše data využít. Budeme se bavit zejména o:

  • Souborových systémech
  • SQL řešeních
  • NoSQL řešeních
  • A na závěr krátce o ETL/ELT řešeních a o analytickým MPP řešeních
 
7. 11. 2022  

Moderní projekty v rámci digitalizace státu  

 Jarmila Dědinová

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s. p.
EIV bez svolení pořídit záznam

SPCSS provozuje dvě geograficky oddělená datová centra a zajišťují provoz vybraných služeb včetně kritické infrastruktury státu. Jak funguje státní podnik a co dělá poskytovatel kritické infrastruktury? Čím je specifický zákazník (stát) oproti komerci? Jaké projekty a služby jsou řízeny SPCSS? S jakými technologiemi SPCSS pracuje? Co odhalilo sčítání lidu a aplikace na hlídání pohonných hmot? Přijďte, poslechněte si a budete vědět. 

14. 11. 2022 From the World of SAP

Radek Ledecký

ŠKODA AUTO, a. s.
EIV Záznam
Is working with the SAP business system boring and routine? In Škoda Auto definitely not!
Come and get to know the amazing SAP competence center at Škoda Auto. At the lecture, we will outline how foreign IT projects are managed within VW concern, such as in Russia, Great Britain, India, China, Indonesia, etc.
 
21. 11. 2022  Jak na hesla a vícefaktorovou autentizaci

 Veronika Kadlečková

Assist s. r. o.
EIV Záznam

Na přednášce se dozvíte:

  • Proč je na darknetu heslo do bankovnictví levnější než do e-mailu?
  • Heslo uložené v prohlížeči – ano nebo ne?
  • Zásady tvorby hesel
  • Kompromitace a útoky na hesla
  • Vícefaktorová autentizace – proč a jak
28. 11. 2022 Programability and automation in modern networks

 Peter Morvay

CISCO ČR EIV

Záznam

We will describe the concept of programability in todays network. Why we keep hearing about automation and why it is more and more crucial?

We will learn about different forms of API, the controller and orchetration concepts. Thanks to this we will understand the building blocks of automated networks and what allows to design and operate networks of 21st century.

12. 12. 2022  

Aktivní kybernetická obrana – Emulace chování útočníka pro zlepšení detekčních pravidel

Mgr. Ondřej Nekovář a Jan Pohl

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s. p.
EIV bez svolení pořídit záznam

Možnosti útočníků a jejich vyspělost neustále roste. Stejně roste také množství nástrojů a technologií, které nás mají ochránit před těmito vyspělými útoky. Podle každoročních statistik a objemu škod způsobených útočníky je zřejmé, že tyto nástroje buď nefungují nebo je jejich implementace natolik složitá, že ji není možné dobře zvládnout. Dalším důvodem je nedostatek lidských zdrojů, které by tyto technologie obsluhovaly. Ale je skutečně pouze nová technologie to, co nás ochrání před útoky a škodami? Není lepším řešení návrat k základním konceptům, průzkumu vlastního prostředí a poznání útočníka?

V přednášce představíme Active Defense Gray Zone a přiblížíme problematiku základního konceptu tvorby detekčních pravidel v kontextu použitých technologií a jejich validaci za pomoci nástrojů pro atomic a micro emulation.