Projekty

Členové katedry se aktivně zapojují do přípravy a realizace projektů aplikovaného výzkumu a rozvojových projektů především v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu, podpoře podnikání, rozvoji regionů, životním prostředí, zemědělství a dostupnosti informací obecně. Jsou připraveni spolupracovat a podělit se o své zkušenosti při přípravě projektových záměrů, zpracování žádosti o projekt i realizaci projektů ve výše uvedených oblastech. Referencí mohou být některé běžící i již ukončené projekty.

AKTUÁLNĚ BĚŽÍCÍ PROJEKTY

DALŠÍ PROJEKTY (UKONČENÉ)

  • Agata – projekt Erasmus+
  • dComfra – projekt Erasmus+
  • Polirural – Horizon 2020
  • Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository
  • Podpora moderních forem výuky na SŠ – využití ICT ve výuce
  • Rozvoj podnikatelských znalostí – informační a finanční gramotnost
  • Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol – inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií
  • Vzdělávání lektorů pro práci s výukovými informačními systémy – nové metody učení
  • Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené EVYNA 2015
  • Příprava pracovníků MZe ČR na získání ECDL Certifikátu