CYKLUS PŘEDNÁŠEK ODBORNÍKŮ Z PRAXE LS 2023/2024

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Homepage

,

Přednášky

Katedra informačních technologií opět pořádá v LS 2023/2024 samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Nabízené přednášky budou postupně v průběhu akademického roku k dispozici ze záznamu. Z celkem pěti nabízených přednášek jsou dvě v anglickém jazyce. Cyklus přednášek probíhá v LS (období březen až duben).

Cílem je především obohacení a doplnění standardní výuky, podpora konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce a další prohloubení katedrové spolupráce s praxí.

Studentům lze ze strany zúčastněných firem kromě vlastního tematického obsahu přednášky nabídnout také spolupráci ve formě odborných stáží, témat BP nebo DP, účast na projektech, apod.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v LS studenti oboru Informatika 2. ročníků bakalářského, 1. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Operační systémy a počítačové sítě, Bezpečnost IS a jejich ekvivalenty v anglickém jazyce.

Studenti mají za povinnost absolvovat minimálně jednu odbornou přednášku (případně dvě, pokud je určeno v předmětu) dle vlastního výběru z daného cyklu (podmínka zápočtu). Student se samozřejmě může přihlásit i na více přednášek. Přihlašování probíhá prostřednictvím formulářů na webu KIT (viz níže). Cyklus přednášek běží od 20. března 2024 standardně ve středu od 15:45 na učebně TI, v některých termínech na EII. Cyklus běží do konce dubna 2024.

Přihlašování studentů na přednášky bude probíhat od 29. února 2024 prostřednictvím webu katedry.

Na přednáškách bude evidována docházka!

Přečtěte si pozorně Informace k systému docházky na Cyklus přednášek odborníků z praxe ICT

POZOR ! Absolvovaná přednáška je započitatelná jako součást  zápočtu v rámci povinné bakalářské praxe !

 

Datum

Téma přednášky

Přednášející

Společnost, pozice

Místnost

Jazyk
13. 03. 2024Síťové DoS/DDoS útoky – „vo co go“ ?Ing. Tomáš Košňar CESNET, z.s.p.o.RKU IczPROBĚHLA

Anotace: Bude dodáno

20. 03. 2024Digitalizace a její úskalí v mezinárodní přepravě zboží (Freight Forwarding)Záras PetrUPST1czZÁZNAM

Na přednášce se dozvíte, které entity jsou součástí mezinárodní přepravy a jak spolu komunikují? (výrobci, subdodavatelé, celní úřady, přepravci, speditéři, zákazníci). Do jaké míry je přeprava a s ní spojení komunikace digitalizovaná (různé fáze digitalizace v jednotlivých odvětvích, bottlenecks, rozdílná flexibilita). Dále se dozvíte:
– jaké jsou trendy a jaká jsou úskalí (third party platformy, SaaS, API, Shared Services outsourcing)
– jak bude vypadat „endgame“ (AI, Blockchain, autonomní vozidla, manuální faktor)

20. 03. 2024Bezpečnost datové sítěHofman PetrŠkoda AutoEIengPROBĚHLA

Do IT infrastruktury patří síťové prostředky, které umožňují provozování veškerých IT služeb. Bezpečnost provozování těchto služeb má velmi vysokou prioritu. Firewall je jeden ze základních stavebních kamenů zajištění této bezpečnosti.
Na této přednášce se dozvíte více o vývoji a typech firewallu až po NextGen FW. Zmíněny budou současné trendy a další bezpečnostní prvky a funkce. To vše doplněno o pohled z praxe – jaké výzvy a problémy řeší firewall admin ve firmě.

03. 04. 2024Some consideration to build future SOCKováč OndrejExclusive NetworksT1CZZÁZNAM

Most of the current design of Security Operations Centres (SOCs) provides services for monitoring and analyzing security events and alerts for its multiple clients, thus rendering them multi-tenanted. Modern SOCs have highly skilled security analysts, SIEM engineers, threat intelligence, security services advisers and sales teams.

The future SOC is envisioned to shape the current cyber security trends, needs and ever-evolving technology. Changes to available data structure, security incident and event management tools and products, integration of Artificial Intelligence and automation, ubiquity of Internet of Things (IoT), evolution of cyber security threats etc. will likely determine the future of SOC design on an ongoing basis.

10. 04. 2024Orchestrace zpracování dat v Azure (Azure Data Factories)Vladimír MužnýOSVČT1czPROBĚHLA

Využití ETL procesů v rámci data engineeringu je obvyklá úloha, pro kterou máme k dispozici různé nástroje. S rozmachem cloudových technologií se ale naše vnímání tzv. orchestrace dat vyvíjí a posouvá. Jaké možnosti máme v Azure? A je ETL správně, nebo raději použijeme ELT? Na tyto a další otázky si odpovíme během přednášky plné ukázek.

17. 04. 2024Meshové sítěYvona SpurnáIQRFT1czZÁZNAM

Anotace: Bude dodáno