Připravované akce

Další akce

Zprávy

Další zprávy

Projekt POLIRURAL

Více o projektu

Základní informace

Zaměření

Katedra informačních technologií (KIT) se dlouhodobě profiluje v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné, spolupracuje s podnikovou sférou, státní správou a domácími i zahraničními univerzitami. Podílí se na řešení řady domácích i mezinárodních projektů a vytváření mezinárodních týmů při řešení otázek aplikovaného výzkumu. KIT se svým zaměřením řadí mezi významné profilující katedry Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Činnost katedry zajišťuje 21 pedagogů, 6 techniků a v průměru 9 posluchačů doktorského studia.

Pedagogická činnost

Katedra garantuje výuku předmětů z prostředí informačních a komunikačních technologií na PEF i dalších fakultách univerzity v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Předměty katedry jsou zaměřeny na řadu oblastí využití ICT především v podnikové praxi (algoritmizace a programování ve vybraném prostředí, programování mobilních aplikací, operační systémy, počítačové sítě, webdesign, internetové aplikace, informační systémy v podnikové praxi a státní sféře, jejich bezpečnost, počítačovou grafiku, e-learning, sociální sítě, atd.). Pedagogičtí pracovníci přímo ve výuce předávají studentům znalosti a zkušenosti získané při své vědecko-výzkumné činnosti a spolupráci s praxí. Na výuce katedry se také podílí řada externích odborníků z praxe.

Vědecko-výzkumná činnost

Pedagogové, technici a doktorandi se ve vědecko-výzkumné činnosti specializují zejména na aplikovaný výzkum, který je v souladu se zaměřením univerzity a fakulty často orientován na zemědělské, lesnické a regionální prostředí. Pracovníci a doktorandi prezentují výsledky výzkumu na řadě domácích i zahraničních vědeckých konferencí a jsou členy domácích a mezinárodních vědeckých organizací a společností. Výsledky VVČ jsou publikovány v prestižních publikačních titulech a využívány pro získávání finančních zdrojů z grantových prostředků.

Historie

Katedra informačních technologií patří mezi zakládající katedry fakulty. Termín „informační“ se v jejím názvu objevuje již v 70. letech, kdy se nazývala Katedra informačních soustav a využití počítačů. Specializovala se na programování, projektování IS, zpracování dat a účetnictví. Na počátku 90. let se od katedry oddělila Katedra obchodu a financí a katedra začala používat název Katedra informatiky. Vzhledem k rozvoji oboru ICT se ve druhé polovině 90. let katedra rozdělila na dvě - Katedru informačních technologií a Katedru informačního inženýrství.

Členové

Vedení 

Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
Vedoucí katedry
E338
+420 22438 2279
vanek@pef.czu.cz
doc. Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucího katedry
E346
+420 22438 2295
silerova@pef.czu.cz
Ing. Jan Jarolímek, Ph.D.
Tajemník a zástupce VK pro projekty
E337
+420 22438 2293
jarolimek@pef.czu.cz

Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Zástupce VK pro vědu a výzkum
E329
+420 22438 2050
simek@pef.czu.cz
Ing. Miloš Ulman, Ph.D.
Zástupce VK pro zahraniční styky
E332 
+420 22438 2769
ulman@pef.czu.cz
Ing. Petr Benda, Ph.D.
Zástupce VK pro ICT
E334
+420 22438 2278
bendap@pef.czu.cz

Sekretariát

Melanie Suchá
E342
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
 

Doktorandi

Cihelka Petr, Ing.
Čížková Tereza, Ing.
Galba Alexander, RNDr. Ph.D.
Ganiyev Murodjon, Ing.
Jungwirth Miroslav, Ing.
Kánská Eva, Ing.
 Novák Jakub Štěpán, Ing.
Novák Jiří, Ing.
Novák Vojtěch, Ing.
Pavlík Jan, Ing.
Vokoun Tomáš, Ing.

Pedagogové

Benda Petr, Ing. Ph.D.
Galba Alexander, RNDr. Ph.D.
Havránek Martin, Ing. Ph.D.
Hellerová Ivana, Ing.
Hřebejková Jana, Ing.
Jarolímek Jan, Ing. Ph.D.
Kánská Eva, Ing.
Kubata Karel, Ing. Ph.D.
Lohr Václav, Ing. Ph.D.
Masner Jan, Ing. Ph.D.
Motyčková Věra, MA
Očenášek Vladimír, Mgr. Ing. Ph.D.
Pavlík Jan, Ing.
Sabou John Phillip, MSc.
Stočes Michal, Ing. Ph.D.
Šilerová Edita, doc. Ing. Ph.D.
Šimek Pavel, Ing. Ph.D.
Ulman Miloš, Ing. Ph.D.
Vaněk Jiří, Ing. Ph.D.
Vasilenko Alexandr, Ing. Ph.D.
Vokoun Tomáš, Ing.

Technici a věděčtí prac.

Kartal Serkan, Ph.D
Lukáš Martin, Ing. Ph.D.
Stehlík Zdeněk, Ing.
Suchá Melanie
Šimpachová Pechrová Marie, Ing., Ph.D.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz