Provozně ekonomická fakulta

Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze

nepřehlédněte

Pro studenty

Důležité informace, události a akce pořádané katedrou.

Cyklus přednášek odborníků z praxe

V zimním i letním semestru katedra pořádá cyklus zvaných přednášek odborníků z firem i veřejných institucí.

Bakalářský seminář

Studenti, kteří zpacovávají BP na KIT ji v rámci zápočtu prezentují na nečisto.

Diplomantský seminář

Výjezdní seminář KIT dlouholetou tradicí. Studenti prezentují na nečisto své diplomové práce před komisí KIT.

Pokyny k psaní BP/DP

Jak na psaní závěrečných prací. Pokyny a požadavky pro studenty píšící práci na KIT.

Volitelné předměty KIT

Nabíkda volitelných předmětů. vrámci všech oborů PEF.

Hackathon

Každoroční akce pro studenty neden ČZU a PEF, která reaguje na aktuální trendy v oblasti ICT.

Cisco akademie

Poskytujeme certifikované kurzy CCNA.

Kurzy SAP a Excel

Katedra nabízí jednosemestrové dobrovolné kurzy pro rozšíření znalostí MS Excel a informačního systému SAP.

Sociální sítě

Jsme na sociálních sítích – Facebook, X (Twitter), Instagram

výzkum, Projekty, spolupráce s praxí

Významné aktivity katedry

AGRÁRNÍ PORTÁL
SAP VE VÝUCE
CERTIFIKACE
VĚDECKÝ ČASOPIS
PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
MONITORING POHYBU ZVĚŘE
ANALYTIKA A VIRTUALIZACE
CODECS
LIFE SCIENCES 4.0
DATOVÁ PLATFORMA CZU

výzkum, Projekty, spolupráce s praxí

Významné aktivity katedry

Suspendisse in magna in elit hendrerit condimen. Phasellus eu justo mi. Proin aliquet, mauris avol lobortis erat libero condimentum metus eutincidunt ligulain turpis mauris avol.

AGRÁRNÍ PORTÁL
SAP VE VÝUCE
CERTIFIKACE
VĚDECKÝ ČASOPIS
PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
MONITORING POHYBU ZVĚŘE
ANALYTIKA A VIRTUALIZACE
CODECS
LIFE SCIENCES 4.0
DATOVÁ PLATFORMA CZU

Kaedra informačních technologií

Základní informace

Zaměření

Katedra informačních technologií (KIT) se dlouhodobě profiluje v oblasti pedagogické i vědecko-výzkumné, spolupracuje s podnikovou sférou, státní správou a domácími i zahraničními univerzitami. Podílí se na řešení řady domácích i mezinárodních projektů a vytváření mezinárodních týmů při řešení otázek aplikovaného výzkumu. KIT se svým zaměřením řadí mezi významné profilující katedry Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Činnost katedry zajišťuje 21 pedagogů, 6 techniků a v průměru 9 posluchačů doktorského studia.

Pedagogická činnost

Katedra garantuje výuku předmětů z prostředí informačních a komunikačních technologií na PEF i dalších fakultách univerzity v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Předměty katedry jsou zaměřeny na řadu oblastí využití ICT především v podnikové praxi (algoritmizace a programování ve vybraném prostředí, programování mobilních aplikací, operační systémy, počítačové sítě, webdesign, internetové aplikace, informační systémy v podnikové praxi a státní sféře, jejich bezpečnost, počítačovou grafiku, e-learning, sociální sítě, atd.). Pedagogičtí pracovníci přímo ve výuce předávají studentům znalosti a zkušenosti získané při své vědecko-výzkumné činnosti a spolupráci s praxí. Na výuce katedry se také podílí řada externích odborníků z praxe.

Katedra vede bakalářské a diplomové práce. Vypisovány jsou vlastní témata, ale studenti mohou přijít i s jinými návrhy. Samotřejmostí je i spolupráci s firmami, které nabízí témata spojená např. se stážemi. Pro zájemce o zpracovávání závěrečných prací na KIT jsou k dispozici podrobné pokyny.

Vědecko-výzkumná činnost

Pedagogové, technici a doktorandi se ve vědecko-výzkumné činnosti specializují zejména na aplikovaný výzkum, který je v souladu se zaměřením univerzity a fakulty často orientován na zemědělské, lesnické a regionální prostředí. Pracovníci a doktorandi prezentují výsledky výzkumu na řadě domácích i zahraničních vědeckých konferencí a jsou členy domácích a mezinárodních vědeckých organizací a společností. Výsledky VVČ jsou publikovány v prestižních publikačních titulech a využívány pro získávání finančních zdrojů z grantových prostředků.

Historie

Katedra informačních technologií patří mezi zakládající katedry fakulty. Termín „informační“ se v jejím názvu objevuje již v 70. letech, kdy se nazývala Katedra informačních soustav a využití počítačů. Specializovala se na programování, projektování IS, zpracování dat a účetnictví. Na počátku 90. let se od katedry oddělila Katedra obchodu a financí a katedra začala používat název Katedra informatiky. Vzhledem k rozvoji oboru ICT se ve druhé polovině 90. let katedra rozdělila na dvě – Katedru informačních technologií a Katedru informačního inženýrství.

Kancelář, telefon, Email, white pages

Členové

Vedení

Sekretariát