Internet věcí s technologií IQRF

Akce

,

Cyklus přednášek

,

Přednášky

V rámci samostatného cyklu odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií se v pondělí 12. 11. 2018 můžete setkat s Ing. Ivonou Spurnou (IQRF Alliance) odbornicí v oblasti vývoje a řízení marketingového výboru Alliance IQRF a programu Smart School a souvisejících aktivit, např. soutěže IQRF Wireless Challenge. technologií IQRF, IoT a přenosu dat v mesh sítích s extrémně nízkou spotřebou a vysokou spolehlivostí.

 

V přednášce na téma „Internet věcí s technologií IQRF“ se dozvíte více o technologii IQRF, jeho využití v IoT a přenosu dat v mesh sítích s extrémně nízkou spotřebou a vysokou spolehlivostí.

Přednášející představí, jakými bezpečnostními standardy je chráněn přenos v síti. Za poslední dva roky zaznamenala technologie další významný pokrok v oblasti interoperability zařízení. Přenáška zahrne ukázku funkční sítě IQRF napojené na IQRF Gateway, včetně vizualizace hodnot.

Přednáška se bude konat dne 12. listopadu 2018 od 15:45 hod v posluchárně E IV.

Zvolenou cílovou skupinou jsou v ZS studenti 3. – 5. ročníku oboru Informatika (předměty: Webdesign, Počítačové sítě, Internetové technologie – client side), dále potom studenti 4. ročníku oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika v rámci volitelného předmětu ICT pro manažery včetně ekvivalentních předmětů v anglickém jazyce (Webdesign, Computer networks, Internet technologies – client side, ICT for managers).

Přihlašování studentů na přednášku probíhá od 4. října 2018 prostřednictvím webu katedry nebo přímo REGISTRACE.

V případě zájmu mimo cílovou skupinu se obracejte na sekretariát katedry, email: sucha@pef.czu.cz.