Cisco akademie

MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PROFESNÍCH CERTIFIKÁTŮ

Networking academy CISCO

Pro všechny studijní programy

Vzdělávací program CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) je realizován ve spolupráci s CISCO a pokrývá komplexně problematiku počítačových sítí na úrovni realizace sítí a jejich administrace včetně praktické výuky. Studenti postupují od základů a základních sítí ke komplexnějším podnikovým sítím a teoretickým modelům sítí. V každé úrovni se studenti učí technologické koncepty s podporou

Vzdělávací program CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) je realizován ve spolupráci s CISCO a pokrývá komplexně problematiku počítačových sítí na úrovni realizace sítí a jejich administrace včetně praktické výuky. Studenti postupují od základů a základních sítí ke komplexnějším podnikovým sítím a teoretickým modelům sítí. V každé úrovni se studenti učí technologické koncepty s podporou interaktivních médií a aplikovat nabyté znalosti prostřednictvím simulovaných činností. Jednotlivé úrovně na sebe navazují, lze je absolvovat postupně a jsou zakončeny závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou. Žádnou úroveň nelze vynechat. Absolvováním vzdělávacího programu studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti, které uplatní na specializovaných pracovních pozicích v oblasti informačních a komunikačních technologií. Veškeré vzdělávací materiály a zkoušky jsou v anglickém jazyce.

Kurz je rozdělen do 3 na sebe navazujících semestrů (úrovní). Jedná se o:

  • CCNA ITN – Introduction to Networks
  • CCNA SRWE – Switching, Routing, and Wireless Essentials
  • CCNA ENSA – Enterprise Networking, Security, and Automation

Každý semestr obsahuje 14 – 17 modulů, rozsah výuky je vždy 1x90min/týden. V ZS probíhá výuka CCNA ITN a CCNA ENSA, v LS probíhá výuka CCNA SRWE.

Kurzu CCNA ITN předchází kurz Networking Essentials, který je pro studenty zpřístupněn v rámci CCNA v podobě samostudia.

Katedra informačních technologií poskytuje kurzy v  programu Cisco Networking Academy již více než 15 let.

Kontakt: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (simek@pef.czu.cz)