(Mgr.) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY V AKADEMICKÉM ROCE 2024/2025 MAGISTRESKÝ STUPEŇ STUDIA

Aktuální

,

Homepage

,

Volitelné předměty

,

Zprávy

Studenti prvního ročníku magisterského stupně studia všech studijních programů Provozně ekonomické fakulty mají možnost si vybrat volitelné předměty na zimní i letní semestr akademického roku – 2024/2025. Katedra informačních technologií nabízí pro akademický rok 2024/2025 následující volitelné předměty. Náplň předmětů plně koresponduje s aktuálními požadavky trhu práce.

Předmět si volíte ve vašem současném ročníku pro studium ve 2. ročníku magisterského stupně studia.

1. kolo volby volitelných předmětů je od 8. 4. do 14. 4. 2024, 2. kolo proběhne od 22. 4. do 28. 4. 2024.

Strategie IS

  • 2. navazující ročník EAM
  • principy budování informačních systémů a jejich využití v praxi

Internet věcí (IoT); Zpracování velkých dat (Big data)

  • 2. navazující ročník INFO
  • moderní využití internetu věcí a zpracování dat ve firmách

Přihlašování probíhalo prostřednictvím informačního systému ČZU. Podrobné informace o průběhu a náležitostech volby najdete na stránkách PEF.