Bakalářský a diplomantský seminář

Katedra informačních technologií pořádá samostatný cyklus odborných přednášek na aktuální témata z oblasti Informačních a komunikačních technologií. Cyklus přednášek probíhá vždy v ZS i LS (období únor až duben).

Aktuální ročník BS

Informace, pokyny, plán přednášek

Aktuální ročník DS

Informace, pokyny, plán přednášek

Archiv BS

1 2 3 4 5

Archiv DS

1 2 3 4 5