Bakalářský seminář 2023

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Zprávy

Ve dnech 19. 1., 24. 1. a 26. 1. 2023 se bude konat bakalářský seminář KIT. Seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají BP na KIT – termín ukončení studia (SZZ) květen/červen 2023 a nemají účast na semináři již splněnou.

  Místo konání semináře: zasedací místnost PEF – E155 Komise 26.1. – anglické sekce  – zasedací místnost PEF – E209 BP seminář se skládá z několika dílčích seminářů – samostatných sekcí, které probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Seminář je pro studenty, kteří zpracovávají BP na KIT, povinnou součástí zápočtu za ZS ve 3. ročníku. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce ještě nemusí být v době konání semináře zcela dokončena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP před SZZ, připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do BP. Na semináři se hodnotí následující kritéria:
  • Cíl práce
  • Metodika
  • Obsah a přínos práce
  • Závěry a doporučení
  • Prezentace
Na seminář je možné se přihlašovat od 9. prosince 2022 prostřednictvím webu KIT – přihláška na jeden z uvedených termínů viz níže. Uzávěrka přihlášek je 9. ledna 2023. Předpokládá se aktivní účast všech studentů v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se počítá s časovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace. Další informace: – vedoucí BP – organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048) Organizační pokyny a program jednotlivých seminářů budou včas zveřejněny.   Studenti jako zálohu pošlou svoji prezentaci e-mailem Ing. Hellerové nejpozději den předem do 15:00 hodin. Studenti dodrží maximálně 5 minut na prezentaci BP. Harmonogram – rozpis komisí