Proběhl diplomantský seminář – Všeradice 2016

Diplomantský seminář

,

Hackathony

,

Zprávy

Dne 25. února 2016 v duchu dlouholeté tradice uspořádala Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze již 18. ročník semináře diplomantů katedry. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.

 

Po předchozí velmi úspěšné zkušenosti s prostředím Zámeckého dvora Všeradice se letošní ročník konal opět v těchto prostorech. Zámecký dvůr poskytl nejen seminární místnosti pro jednání, ale také nabídnul prostory galerie s výstavou obrazů, expozici muzea Magdaleny Dobromily Rettigové a restauraci s pivovarem (pivo Všerad).

Jednání probíhalo ve čtyřech sekcích, které řídily odborné komise složené z 5 až 6 členů katedry a externích odborníků. Každá komise na základě stanovených pravidel hodnocení vybrala a ocenila tři nejlepší práce. Ocenění studenti obdrželi kromě diplomů také hodnotné věcné ceny, které věnovala katedra, Provozně ekonomická fakulta a partneři akce.

Na semináři se představilo a obhájilo své práce 75 diplomantů katedry, další studenti (jiných termínů SZZ) se zúčastnili jako odborné publikum. Komise č. 1 byla koncipována jako anglická, protože převážná většina studentů v této komisi prezentovala své výsledky práce v angličtině v souladu se svým oborem studia. V komisích pracovalo a hodnotilo celkem 25 členů katedry a zástupců praxe. Seminář byl ukončen slavnostním vyhlášením nejlepších prací a společenským posezením v prostorách restaurace a pivovaru. Vyhlášení se osobně zúčastnil, diplomy a ocenění předal děkan PEF.

Akce je dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena studenty, především pro možnost „prezentace a obhajoby nanečisto“ a možnosti konzultovat a diskutovat řešenou problematiku přímo s odborníky z katedry, praxe a kolegy z různých oborů studia.

Součástí semináře, jako samostatná odborná sekce č. 5, byl uspořádán 1. ročník soutěže v prototypování aplikací Hackathon 2016, kterého se účastnilo 5 studentských týmů. Podrobné informace v samostatné zprávě k této akci.

Katedra předpokládá uspořádat 19. ročník opět v prostorách Zámeckého dvora Všeradice ve stejném termínu.