Bakalárský seminár 2017

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Zprávy

Ve dnech 24. 1., 26. 1., 31. 1. a 2. 2. 2017 se bude konat bakalárský seminár KIT ve staré zasedací místnosti PEF – E209 (predpokládáme civilní oblecení). Organizacní pokyny
BP seminár se skládá z nekolika dílcích semináru – samostatných sekcí, které probíhají jako dopolední (9:00 – 12:00) nebo odpolední (13:00 – 16:00) akce. Seminár je pro studenty, kterí zpracovávají BP na KIT, povinnou soucástí zápoctu za ZS ve 3. rocníku. Cílem semináre je predstavit a obhájit zámer práce a dosažené nebo plánované výsledky rešení (samozrejme se predpokládá, že práce ješte nemusí být v dobe konání semináre zcela dokoncena). Studenti si vyzkouší obhajobu BP pred SZZ, pripomínky pedagogu a kolegu pak mohou zapracovat do BP. Na seminár je možné se od 1. prosince 2016 prihlašovat prostrednictvím webu KIT – prihláška na jeden z uvedených termínu viz níže. Uzáverka prihlášek je 15. ledna 2017. Predpokládá se aktivní úcast všech studentu v rozsahu jedné sekce (dopolední nebo odpolední), na studenta se pocítá s casovou dotací 10 minut, z toho 5 minut prezentace. Pocet míst v sekci je omezen na 16 studentu. Komise Další informace: – vedoucí BP, – organizacní garant semináre: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)

ORGANIZACNÍ POKYNY:

  • prijít minimálne 15 minut pred zacátkem semináre (8:45; 12:45)
  • z flash disku (ne z e-mailu) nahrát svoji prezentaci na plochu pocítace
  • dodržet maximálne 5 minut na prezentaci BP

PRIHLÁŠENÍ (od 1. 12. 2016)

24. 1. 2017 dopoledne
24. 1. 2017 odpoledne
26. 1. 2017 dopoledne
26. 1. 2017 odpoledne
31. 1. 2017 dopoledne
31. 1. 2017 odpoledne
2. 2. 2017 dopoledne
2. 2. 2017 odpoledne