Proběhla studentská soutěž Hackathon Všeradice 2016

Hackathony

,

Zprávy

V rámci diplomantského semináře proběhla soutěž studentů v prototypování aplikací na zadané téma – Hackathon 2016.

 

Soutěže se zúčastnilo celkem 5 týmů, které vytvářely prototypy v oblasti Internetu věcí. Na výběr byly tři upřesňující okruhy, ze kterých si týmy mohly zvolit ten, který jim je nejbližší, případně je dále kombinovat:

  1. Zemědělství a Smart Agriculture
  2. Kvalita života
  3. Vzdělávání a univerzitní život

Více informací o prototypování a podstatě soutěže je možné se dočíst v samostatném článku.

Téma bylo vyhlášeno při zahájení soutěže. Všechny týmy se ihned pustily do analýzy a návrhu svých aplikací. Rozdělily si práci a začaly vyvíjet své prototypy. Úkolem bylo vytvořit nejen samotný prototyp, ale také vymyslet scénáře využití a na závěr akce vše prezentovat.

Prezentace proběhla za účasti členů komise, vedoucího Katedry informačních technologií Ing. Jiřího Vaňka, Ph.D. a děkana Provozně ekonomické fakulty Ing. Martina Pelikána, Ph.D.

A jaké nápady v rámci Hackathonu vznikly?

Jednotlivé týmy pokryly nakonec všechny nabízené okruhy, dále je uveden základní koncept návrhů řešení.

Tým Verge

Složení: Petr Kejda, Jakub Štěpán Novák

Tento tým zvolil ryze zemědělské téma v podobě chytré vinice. Aplikace umožňuje nejen sledování a analýzu hodnot z vinohradu, ale také ze sklepa a prodejen. Vše navzájem propojuje a umožnuje lepší kontrolu, zjednodušení a zefektivnění činností.

Tým NODATA

Složení: David Franc, Michal Fišer, Václav Kindl

V rámci okruhu Vzdělávání a univerzitní život se tým vrhl do zlepšení služeb restauračních zařízení s aplikací nazvanou SMART CULS RESTAURANNT. Jejím cílem je zrychlení a zpřesnění služeb, díky možnosti rezervace stolů a židlí, objednávání, placení pomocí aplikace apod. Přínosy pro restaurace jsou především v lepším řízení a organizaci, přehledu o hostech apod. V rámci IoT jsou klíčovými prvky chytré židle a stoly, které poznají obsazenost a umožní tak např. návštěvy hostů bez rezervace, nebo dokonce samotné aplikace.

Tým GreatSolution

Složení: Andrey Berest, Roman Boklah

Jediný tým, složený ze studentů 1. ročníku se pustil do využití chytrých náramků a podobných zařízení. Hlavním smyslem výsledné aplikace je sběr bodů za návštěvy různých míst (např. přednášky, cvičení, apod.). Následně je možné v aplikaci vybírat odměny – např. nakupování za zvýhodněné ceny apod.

Tým A-team

Složení: Dzmitry Mikhliuk, Ondřej Masopust

Scénář využití této aplikace je založen na pokročilých chytrých měřících zařízeních. Ty budou monitorovat spotřebu v domácnosti, data posílat do cloudu, kde budou následně vyhodnocována. Přístup k datům je možný přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci. Výhodou je úspora energie, především pomocí rad, kde je a jak je toho možné dosáhnout. Nedílnou součástí je možnost plánování spotřeby a ovládání zařízení.

Tým Draci

Složení: Tomáš Šebek, Ondřej Veverka

Aplikace Health life si klade za cíl monitorovat výživu a pohybovou aktivitu. Počítá se např. s využitím analýzy krve. Návrh integruje využití mnoha existujících systémů dohromady, které doposud pracují odděleně. V závěru může aplikace radit uživatelům s výživou, sestavovat jídelníčky, navrhovat recepty, nákupní seznam, apod.

A jak to dopadlo?

Výsledky soutěže byly vyhlášeny společně s nejlepšími pracemi diplomantů při závěrečném zhodnocení semináře. Všechny prototypy byly velmi kvalitní. Hodnocení bylo velmi vyrovnané a vybrat jednoho vítěze nebylo snadné. První tři místa nakonec obsadily týmy:

  1. A-team
  2. NODATA
  3. Draci

Ocenění studenti obdrželi kromě diplomů také mimořádná stipendia Provozně ekonomické fakulty a dále hodnotné věcné ceny, které věnovala katedra, fakulta i partneři. Za hlavního partnera, společnost T-Mobile Czech Republic a.s., předával ceny spolu s vedoucím katedry a děkanem PEF pan Ing. Vratislav Čermák, Ph.D., který působil zároveň jako člen odborné komise DP semináře.

Všem studentům děkujeme za účast a kvalitní příspěvky.

Více o diplomantském semináři v samostatné zprávě.

V roce 2017 předpokládáme konání 2. ročníku soutěže.