Uznávání zkoušek/zápočtů a dodatečný zápis na předmět/změna předmětu ZS 2020/2021

example, category, and, terms

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je snahou maximální omezení pohybu studentů po univerzitě/fakultě a návštěv na sekretariátu katedry, tedy využití elektronické komunikace.

 

Uznání zkoušky (zápočtu) – dle platného SZŘ nesmí být zkouška/zápočet starší než 5 let

1. Varianta – elektronicky (preferováno)

 • zaslat oskenovanou a kompletně vyplněnou a podepsanou písemnou žádost na standardním formuláři emailem na sekretariát wp ( sucha@pef.czu.cz );
 • v případě, že jde o zkoušku mimo wp (katedru), je třeba současně dále zaslat:
  • doklad o zkoušce (scan indexu, ověřený výpis studijního IS apod.);
  • Sylabus příslušného předmětu, aby bylo možné posoudit shodu (je možné zaslat link na příslušné stránky v IS);
 • sekretariát zařídí zpracování žádosti u příslušného garanta a v případě kladného posouzení jeho podepsání a odevzdání na Studijní oddělení;
 • studentovi je zaslána e-mailem informace o výsledku řešení žádosti (standardně do 3 pracovních dnů);
 • uvedený postup lze využít do 9. 10. 2020 pro PEF (viz Nejdůležitější termíny – pedagogická činnost ZS 2020/2021).
 • uvedený postup lze využít do 16. 10. 2020 pro TF (viz Nejdůležitější termíny – pedagogická činnost ZS 2020/2021).

2. Varianta – papírové podklady v obálce

 • podklady vložit do obálky a odevzdat do dřevěné schránky s poštou pro katedru (černý nápis wp) vedle děkanátu PEF, podklady viz varianta 1
 • pokud student uvede na žádosti svůj e-mail, je mu zaslána e-mailem informace o výsledku řešení žádosti (standardně do 3 pracovních dnů)

3. Varianta – osobní návštěva garanta

 • dostavit se v konzultačních hodinách příslušného přednášejícího během prvních dvou týdnů semestru s potřebnými podklady, případně v úředních hodinách předat žádost (podklady) na sekretariát katedry číslo dveří 342 (v tomto případě bude žádost vyřízena standardně do 3 pracovních dnů), podklady viz varianta 1;

 

Informatika TF
– Ing. Tomáš Vokoun
Při uznání pouze zápočtu obdržíte automaticky 60 bodů jako výsledek semestru.
 
 Informační a komunikační technologie (obory PAE, VSRR) Informatika (HKS)
– Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ph.D.
 
 Informační a komunikační technologie (obor PAA)
– Ing. Alexandr Vasilenko, Ph.D.
 
 Obor/program Informatika a ostatní
– příslušní přednášející dle rozvrhu v UIS

 

Dodatečný zápis na předmět / změna předmětu (volitelné předměty)

 • stejný postup jako v případě Žádosti o uznání zkoušky/zápočtu, preference varianta 1 (elektronicky scan žádosti, kde jsou pouze předměty katedry)

 

Formuláře a žádosti PEF ČZU v Praze ke stažení zde,

resp. https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7024-studijni-dokumenty/r-8469-formulare-a-zadosti