Proběhla studentská soutěž Hackathon Všeradice 2017

Hackathony

,

Zprávy

V rámci diplomantského semináře ve Všeradicích proběhl druhý ročník soutěže studentů v prototypování aplikací na zadané téma – Hackathon Všeradice 2017.

 

Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.

Celá akce (Diplomantský seminář a Hackathon) se konala za podpory společnosti Concur, která věnovala hodnotné ceny. Další ceny poskytli Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR, Katedra informačních technologií i další partneři akce. PEF ČZU v Praze také odměnila vítězné týmy mimořádným stipendiem.

Soutěže se účastnilo celkem 5 týmů, které vytvářely prototypy mobilních aplikací pro zemědělství.

Na výběr byla dvě konkrétní zadání, ze kterých si týmy mohly zvolit ten, který jim je nejbližší, případně je dále rozvíjet:

  1. Využití mobilní aplikace pro přehled o chytré farmě a její řízení
  2. Hra pro popularizaci zemědělství, venkova nebo potravinářství

Více informací o prototypování a podstatě soutěže je možné se dočíst v samostatném článku.

Téma bylo vyhlášeno při zahájení. Všechny týmy se ihned pustily do analýzy a návrhu svých aplikací. Rozmyslely si téma, rozdělily práci a začaly vyvíjet své prototypy. Úkolem bylo vytvořit nejen samotný návrh aplikace, ale také scénáře využití a na závěr akce vše prezentovat.

Závěrečná prezentace byla hodnocena odbornou komisí složenou ze zástupců Ministerstva zemědělství ČR, zástupců společnosti Concur, pořadatelů, vedoucího Katedry informačních technologií a děkana Provozně ekonomické fakulty. Hodnocení se účastnili i samotní studenti – členové jednotlivých týmů, kteří mohli ohodnotit práce svých kolegů.

Zúčastnili se i studenti ze zahraničí, kteří navštěvují anglický obor Informatics. Jejich prezentace tak probíhala v anglickém jazyce. I přes určitou jazykovou bariéru nakonec proměnili svoji účast ve velký úspěch a jejich prototyp byl nejlépe hodnocen.

A jaké nápady v rámci Hackathonu vznikly?

Většina týmů zvolila první nabízené zadání. Někteří studenti měli zajímavé nápady a řešení, jiní měli naopak propracovanější prototypy. Hodnotilo se v několika kategoriích, které zahrnovaly samotnou prezentaci, prototyp i celkový nápad a scénář použití. Vítězný tým dokázal skloubit jak propracovaný prototyp, tak dobrý nápad a popis řešení.

5. – 4. místo: Tým DROP TABLE

Složení: Jiří Čtrnáctý, Adam Rojdl

Hlavním nápadem je anonymní sdílení nasbíraných dat o farmách v centrální databázi, možnost jejich zpracování a vyhodnocení. Aplikace zobrazuje veškerá data a analýzy přehledně na jednom místě. Na základě všech poskytnutých dat může ukazovat doporučení dalších kroků pro maximální efektivitu farmáře, globální zvýšení výnosů, či podporu začínajících farmářů.

5. – 4. místo: Tým GreatSolution

Složení: Andrey Berest, Roman Boklah

Prototyp ukazuje využití spektrální analýzy pro zlepšování vlastnosti půdy a hodnocení stavu plodin. Řešení přináší řadu výhod pro zemědělce – např. v podobě zlepšení kvality hospodaření, optimalizace produkce, úspory času a zvýšení příjmů.

3. místo: Tým AppVenture

Složení: Jakub Štěpán Novák, Petr Kejda

Zaměření prototypu je především na chytrou vinici. Zobrazuje výstupy ze senzorů, analýzy, počasí, apod. Výsledný prototyp ukazuje aplikaci, která dává celkový přehled s možností širokého přizpůsobení, dle potřeb uživatele.

2. místo: Tým Lorem Ipsum

Složení: Vojtěch Dušek, Jan Kanta

Country Výzva je hra, která má za úkol dostat lidi zpět na venkov a propagovat zemědělství a regiony obecně. Funguje na principu výzvy. Uživatele hra vyzve splnit zvolený úkol z nabídky v časovém limitu, při kterém se musí natočit. Například bude muset kydat hnůj na vybrané farmě. Ten, který výzvu splní nejrychleji, vyhrává.

1. místo: Tým Matrix

Složení: Quan Tung Duong, Nzube Victor Okoye

Aplikace slouží pro vzdálenou správu všech zařízení chytré farmy. Využívá data o pozemcích, data z různých senzorů IoT, precizního zemědělství, vizualizace v mapě a vše poskytuje v jednoduché formě jako informační podporu pro rozhodování a řízení.

Všem účastníkům akce děkujeme a těšíme se na příští ročník!