Náhradní DP/ BP seminář – termín ukončení (SZZ) únor 2021

Akce

,

Bakalářský seminář

,

Diplomantský seminář

,

Zprávy

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2021 a nemají účast na semináři dosud splněnou nebo mají od vedoucího práce doporučeno absolvovat seminář znovu.

  Účast na semináři je povinnou součástí 2. zápočtu DP/BP. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce. Na seminář bylo možné se přihlašovat od 5. 10. 2020 prostřednictvím webu KIT. Uzávěrka přihlášek byla 19. 10. 2020! Předpokládá se aktivní účast všech studentů (studenti budou rozděleni do komisí). POZOR ZMĚNA! Organizační pokyny:
  • Termíny a hodiny semináře platí.
  • Všichni studenti se připojí on-line přes Google-Meet 5 minut před začátkem semináře a zůstanou připojeni po celou dobu konání semináře.
  • Adresu pro připojení obdrží studenti e-mailem od předsedy komise.
  • Studenti budou prezentovat svoji práci prostřednictvím Google-Meet.
  • Jako zálohu pošlou svoji prezentaci mailem Ing. Hellerové nejpozději den předem do 15:00 hodin.
  • Studenti dodrží maximálně 10 minut na prezentaci DP a 5 minut na prezentaci BP.
  • Studenti mohou také vznášet dotazy k dané problematice a komunikovat se svými kolegy.
  Harmonogram semináře (.xlsx) – k dispozici od 20. října 2020 (12:00) Další informace a dotazy – vedoucí práce. Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)