NÁHRADNÍ DP/ BP SEMINÁŘ – TERMÍN UKONČENÍ (SZZ) ÚNOR 2019

Akce

,

Bakalářský seminář

Náhradní diplomantský/bakalářský seminář je určen pro všechny studenty, kteří zpracovávají DP/BP na KIT – termín ukončení (SZZ) únor 2019 a nemají účast na semináři splněnou.

  Účast na semináři je povinnou součástí 2. zápočtu DP/BP. Cílem semináře je představit a obhájit záměr práce a dosažené nebo plánované výsledky řešení (samozřejmě se předpokládá, že práce je dokončena nebo ve finální fázi zpracování). Studenti si vyzkouší obhajobu DP/BP před komisí (obdoba SZZ), připomínky pedagogů a kolegů pak mohou zapracovat do své závěrečné práce. Na seminář byla možná registrace do 21. 10. 2018! Předpokládá se aktivní účast všech studentů. Harmonogram semináře viz níže. Místo semináře: E209 (zasedací místnost PEF) Organizační pokyny:
  • přijít minimálně o čtvrt hodiny před začátkem semináře
  • z flash disku nahrát svoji prezentaci na plochu počítače
  • dodržet maximálně 10 minut na prezentaci DP/5 minut na prezentaci BP
  • předpokládáme civilní oblečení

Harmonogram semináře:

Pondělí 29. 10. 2018 13:00

Komise:

Ing. Miloš Ulman, Ph.D. – předseda
Ing. Petr Benda, Ph.D. – místopředseda, technické zabezpečení (projekce)
Ing. Murodjon Ganiyev
MSc. John Phillip Sabou
Ing. Martina Šmejkalová
DP Azzam Seifeldin INFO A Ulman Public E-Services: a case study of Egypt
DP Devi Poonam INFO A Ulman Proposal and design of network infrastructure for a company
DP Kolínová Daniela VSRR Jarolímek Využití cloudových služeb ve Veřejné správě
DP Mesteková Lucie VSRR k Ulman Využití konceptu Smart Cities pro zvyšování kvality života v obci
DP Pálka Zdeněk VSRR k Ulman Mezinárodní srovnání portálu občana
DP Sharma Vipulkumar Baldevbahi INFO A Ulman Smart devices in agriculture
přestávka
DP Toufic Sami VSRR Ulman Portálv eřejné správy ČR: vývoj a současný stav
BP Hejný Jakub INFO Lohr Datamining sociálních sítí v online marketingu
BP Hlaváček Martin INFO Lohr Strategie využití online marketingu
BP Mejsnar Kryštof INFO Vokoun Kryptografie v bezdrátových sítích
DP Pařízek Tomáš PAE k Šimek Optimalizace MS SharePoint
  Úterý 30. 10. 2018 9:00

Komise:

Ing. Edita Šilerová, Ph.D. – předseda
Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ph.D. – místopředseda
Ing. Alexandr Vasilenko, Ph.D.
Ing. Tomáš Vokoun
Ing. Václav Lohr, Ph.D. – technické zabezpečení  (projekce)
DP Fanta Jakub INFO k Ulman Návrh sdílených eGovernment služeb Generálního finančního ředitelství
DP Harčár Tomáš SYI k Ulman Vliv robotické automatizace informačních systémů na chod firmy
DP Horňáček Jozef VSRR k Ulman Agendové informační systémy ve veřejné správě České republiky
DP Kopeček Pavel VSRR k Jarolímek Rozvoj služeb eGovernmentu
DP Mašín Marek PAA Očenášek Informační systém využívaný oddělením Knowledge managementu v mezinárodní logistické společnosti
přestávka
DP Rezler David VSRR k Jarolímek Analýza dopadů nařízení eIDAS na prostředí krajského úřadu
BP Grishkova Ekaterina INFO Jarolímek Systém řízení projektu při práci v distribuovaném týmu
BP Likhandritová Valeria PAA Tyrychtr Informační systémy pro řízení podniku
BP Pronina Polina INFO Šilerová Informační systémy pro řízení podniku
BP Pšenička Jan INFO Vasilenko Robot schopný přesunu po vyznačené dráze
BP Průša Miroslav INFO Vokoun Bezdrátové datové linky
Další informace a dotazy – vedoucí práce. Organizační garant semináře: Ing. Ivana Hellerová (hellerova@pef.czu.cz, 224 382 048)