Nabídka volitelných předmětů pro akademický rok 2017/2018

Volitelné předměty

,

Zprávy

Katedra nabízí předměty povinně volitelné i dobrovolné.

 

Předměty povinně volitelné

Tyto předměty se volí standardně v UIS

Výuka v Semestr Obor
PaE PaA
2. ročník ZS ETE60E
Web design
LS ETE59E
E-learning ve firemním vzdělávání
ETEB1E
Elektronický obchod a podnikání
3. ročník ZS INFO
ETE62E
Ochrana dat

Předměty nad rámec Studijního plánu (navíc)

Zvolené předměty budou zapsány v indexu, objeví se v oficiálním dokumentu o absolvovaných předmětech studenta Diploma Supplement. Předmět zapsaný v indexu má student samozřejmě povinnost splnit.
Lze si zapsat i předmět z jiných oborů, než kterému je primárně určen – viz brožura Studijní plány:

Vyjma prvního semestru 1. ročníku student volí další předměty z doporučených volitelných předmětů pro obor, případně z nabídky pro ostatní obory. Nad rámec tohoto závazného studijního plánu si student může volit další předměty z nabídky PEF, ostatních fakult a kateder ČZU. Takto zvolené předměty se stávají součástí studijního plánu studenta.

Studenti se hlásí prostředníctvím webového formuláře níže

Výuka v Semestr Obor
PaE PaA VSRR INFO SyI
2. ročník ZS ETE67E
MS Excel – pokročilé techniky zpracování dat
ETE67E
MS Excel – pokročilé techniky zpracování dat
LS ETE68E
Sociální média
ETE68E
Sociální média
3. ročník ZS ETE65E
Počítačová grafika
ETE65E
Počítačová grafika
ETE65E
Počítačová grafika
ETE66E
Vývoj aplikací pro mobilní zařízení (Android)

ETE65E
Počítačová grafika
ETE65E
Počítačová grafika
LS

Předměty povinně volitelné

Web design (ETE60E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaE | Semestr: zimní | Sylabus

Cílem předmětu je především poukázat na současné možnosti, které se využívají při tvorbě a provozu WWW prezentací a WWW aplikací včetně vývojových trendů. Studenti se seznámí se značkovacím jazykem HTML5, vlastnostmi CSS, pravidly správně přístupného webu, optimalizací pro fulltextové vyhledávače a dalšími principy a metodami používaných při vytváření web site. Studenti získají hlubší znalosti a přehled v rámci jednotlivých dílčích témat, které budou teoretickým základem pro využití v praxi. Studenti po absolvování předmětu dovedou uvedené technologie nejen efektivně využít, ale zvládnou se i správně rozhodovat při samotném výběru technologie pro konkrétní případ. Studenti průběžně vypracují sadu dílčích zadaných úloh.
Případné otázky směřujte na Ing. Pavla Šimka. Ph.D. (simek@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS

E-learning ve firemním vzdělávání (ETE59E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaE | Semestr: letní | Sylabus | Prezentace

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí E-learningu a s možnostmi jejího využití pro účely firemního vzdělávání zaměstnanců a zákazníků. Po absolvování tohoto předmětu by měl být student schopen samostatně vytvářet komplexní E-learningové kurzy, připravovat studijní materiály, formulovat vzdělávací plán, evaluovat výsledky účastníků kurzů a aplikovat pokročilé E-learningové techniky. Tento praktický předmět reaguje na stále se vyvíjející požadavky na absolventy v oblasti moderních technologií a napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Případné otázky směřujte na Ing. Petra Bendu, Ph.D. (bendap@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS

Elektronický obchod a podnikání (ETEB1E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaA | Semestr: letní | Sylabus

Předmět je věnován tématům spojeným s plánováním, založením a provozováním elektronického obchodu. Jednotlivá témata přednášek reprezentují vybranou oblast (technickou, ekonomickou či právní), která se k provozování e-shopu vztahuje. Přednášky si nekladou cíl být vyčerpávající z hlediska obsahového, ale tvoří průřez daným tématem. Cvičení jsou zaměřena na vlastní práci při založení internetového obchodu. Ten je založen na opensource platformě a po ukončení semestru bude projekt dostupný pro stažení a případné nasazení. Základem je příprava vlastního e-shopu. Podnikatelský plán, analýza prostředí, analýza vlastního záměru, stanovení základních vlastností, implementace, grafický manuál, vyhodnocování stránek.
Případné otázky směřujte na Ing. Alexandra Vasilenka, Ph.D. (vasilenko@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS

Ochrana dat (ETE62E)

Vyučováno v: 3. ročník | Obor: Info | Semestr: zimní | Sylabus

Předmět seznamuje studenty se základními problémy logického i fyzického zabezpečení dat, a to jak uložených v depozitářích, tak přenášených v sítích. Studenti budou dále seznámeni s nejnovějšími trendy a technologiemi v oblasti zabezpečení dat a během cvičení budou mít možnost získané teoretické vědomosti vyzkoušet prakticky.
Případné otázky směřujte na Ing. Čestmíra Halbicha, Ph.D. (halbich@pef.czu.cz)

Přihlašování přes UIS


Předměty nad rámec Studijního plánu (navíc)

Vývoj aplikací pro mobilní zařízení ETE66E

Vyučováno v: 3. ročník | Obor: Informatika | Semestr: zimní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Předmět se zabývá návrhem i vývojem aplikací pro mobilní zařízení (Android a iOS). Studenti se naučí vytvářet prototypy, navrhovat a přemýšlet nad strukturou a architekturou aplikace, základní aspekty UX, publikování, verzovací systém GIT i základy samotného vývoje. Vyučují se prototypovací nástroje jako Axure, Justinmind, vývojové prostředí Android Studio a programovací jazyk JAVA, Xcode a SWIFT. Dále je výuka podpořena přednáškami odborníků z praxe a exkurzemi do firem.

Absolventi předmětu získají certifikát.

Případné otázky směřujte na Ing. Michala Stočese (stoces@pef.czu.cz) nebo Ing. Jana Masnera (masner@pef.czu.cz)

Přihlašovací formulář

Sociální média (ETE68E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaE, PaA | Semestr: letní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Předmět je určen především studentům ekonomicko-manažerských oborů (Podnikání a administrativa, Provoz a ekonomika). Reaguje na stále se vyvíjející požadavky na absolventy v oblasti moderních technologií a zaměřuje se na dynamickou oblast sociálních médií a sociálních sítí v širším kontextu. Podobný předmět v současné době není na ČZU v Praze vyučován, přitom kompetence získané absolvováním tohoto předmětu lze uplatnit na mnoha pracovních pozicích. Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů a připravit je k efektivnímu využívání sociálních médií v oblasti informačních a komunikačních technologií s důrazem na řízení a marketing. Předmět vytváří předpoklady pro účelné využívání sociálních médií a s nimi spojených technologií v návazných odborných předmětech se zaměřením na podnikovou praxi. Napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Případné otázky směřujte na Ing. Václava Lohra, Ph.D. (lohr@pef.czu.cz)

Přihlašovací formulář

MS Excel – pokročilé techniky (ETE67E)

Vyučováno v: 2. ročník | Obor: PaE, PaA | Semestr: zimní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Základem manažerského řízení je efektivní zpracování dat, ta lze zpracovávat pomocí mnoha technik a nástrojů. Nejčastěji využívaným nástrojem v soukromém i státním sektoru je Microsoft Excel, který nabízí pro vyšší techniky svůj programovací nástroj – makra. Absolvent předmětu získá přehled o možnostech programování v MS Office a je schopen jej použít pro komplexní zpracování dat a zvýšení produktivity zpracování dat. Vzhledem k požadavkům firem na tyto znalosti tak konkurenceschopnost absolventa na trhu práce výrazně vzrůstá. Podobný předmět v současné době není na ČZU v Praze vyučován, přitom kompetence získané absolvováním tohoto předmětu lze uplatnit na mnoha pracovních pozicích. Volitelný předmět navazuje na předměty v prvním ročníku z oblasti ICT (Informační a komunikační technologie, Internetové technologie) a rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti nástrojů pro pokročilé zpracování dat v prostředí nejrozšířenějšího SW balíku MS Office, především v MS Excel pomocí jeho programovacího nástroje – maker.

Absolventi předmětu získají certifikát.

Případné otázky směřujte na Ing. Alexandra Vasilenka, Ph.D. (vasilenko@pef.czu.cz) nebo Mgr. Ing. Vladimíra Očenáška, Ph.D. (ocenasek@pef.czu.cz)

Přihlašovací formulář

Počítačová grafika (ETE65E)

Vyučováno v: 3. ročník | Obor: všechny | Semestr: zimní | (ostatní obory a ročníky po konzultaci) | Sylabus

Absolventi získají teoretické i praktické znalosti v oblasti práce s grafickými formáty, úpravou fotografií a tvorbou moderního grafického designu webových stránek. Znalosti se týkají nejnovějších poznatků v oboru počítačové grafiky a designu. Rozumějí principům tvorby grafiky, ovládají dobře grafické editory Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v tomto oboru vědění. Získané znalosti mohou využít pro získání příslušného certifikátu ECDL.
Případné otázky směřujte na Ing. Michala Hrušku, Ph.D. (jabko@tf.czu.cz) nebo Ing. Pavla Šimka. Ph.D. (simek@pef.czu.cz)

Přihlašovací formulář