Internetové studium pro maminky na mateřské dovolené

Zprávy

Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze od počátku dubna 2016 realizuje vzdělávací kurzy pro ženy, které chtějí mít snazší návrat z mateřské či rodičovské dovolené na pracovní trh.

 

Ženy, které se vrací po mateřské či rodičovské dovolené na pracovní trh, potřebují získat sebedůvěru, obnovit orientaci v nejnovějších informacích z oboru, prokázat zaměstnavateli aktivitu při návratu na trh práce a mít možnost studovat v takové formě, která je časově a obsahově flexibilní, aby mohly sladit péči o rodinu a studium zároveň. Pro obnovu profesních znalostí, snadný návrat na trh práce a také pro jiné myšlenky na mateřské dovolené jsou Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze od počátku dubna 2016 realizovány vzdělávací kurzy dostupné přes internet na území celé České republiky.

Jedná se eLearningové multimediální kurzy bez nutnosti kamkoliv docházet. Všechny činnosti (od registrace až po závěrečný test) je možné vykonat z domácího počítače, nebo mobilního zařízení. Studium tak probíhá v účastníkem zvoleném místě a čase. Nedílnou součástí je sdílení zkušeností prostřednictvím sociálních sítí, fixace a ověření znalostí. Dostupné jsou kurzy z oblasti pracovního práva, účetnictví, daní, podnikání, informatiky a sebeprezentace. Tento typ vzdělávání navazuje na úspěšný projekt řešený v roce 2015, kdy se pouze na území Prahy zapojilo více jak 300 maminek na mateřské dovolené.

Vzhledem k tomu, že současné nastavení evropských sociálních fondů nedává příliš mnoho šancí získat ze strany univerzity finanční podporu na tento typ vzdělávání, jsou kurzy zabezpečovány v rámci společenské odpovědnosti veřejných vysokých škol a s finanční spoluúčastí. Je však předpoklad, že na úrovni místních samospráv, zaměstnavatelů, případně lokálních projektů je možné získat finanční podporu pro uhrazení účastnického poplatku. To je plně v kompetenci potenciálních účastníků kurzů, případně jejich uskupení a zástupců. V případě potřeby nabízí Provozně ekonomická fakulta součinnost pro získání takové podpory.

Systém a organizaci vzdělávání zajišťuje Katedra informačních technologií Provozně ekonomické fakulty, odbornými garanty jsou pracovníci specializovaných kateder PEF.

Více informací o projektu naleznete na www.evyna.cz.