Digitální kompetence v EU a na Ukrajině

Akce

,

Zprávy

Ve dnech 8. až 11. dubna 2019 Katedra informačních technologií uspořádala školící akci pro 23 účastníků v rámci projektu Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra.

 

Projekt je financován z programu Erasmus+ a je realizován konsorciem 15 partnerů – devět institucí je z Ukrajiny a šest z Litvy, Polska, Rakouska, Rumunska a České republiky. Koordinátorem projektu je litevská univerzita Vytautas Magnus University a za ČZU v Praze projekt realizuje a garantuje tým Katedry informačních technologií PEF.

Prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy a 1. prorektor, přivítal účastníky svojí přednáškou o systému vzdělávání na ČZU, kde také hovořil o postavení naší univerzity v mezinárodních žebříčcích. Během čtyřdenního školení byla prezentována činnost Katedry informačních technologií v oblasti výuky a výzkumu, dále byla představena specializovaná odborná pracoviště: Testovací centrum PEF, laboratoře CISCO, Big Data, IoT a GIS. Dále byla také prezentována a diskutována témata jako Strategie digitálního vzdělávání v České republice a EU, zapojení odborníků z praxe do výuky a zkušenosti ze zahraničí. Projekt si klade za cíl významně přispět k probíhající reformě vzdělávacího systému na Ukrajině.