Databáze pro prostředí agilního vývoje

Přednáška je určena pro studenty oboru Informatika, dále studenty ekonomicko-manažerských oborů Podnikání a administrativa a Provoz a ekonomika, 2. ročníků bakalářského a 1. ročníků navazujícího magisterského studia. Přednášky se týkají předmětů Webdesign, Computer networks, Internet technologies - client side a další předměty.

V případě zájmu mimo cílovou skupinu se obracejte na sekretariát katedry, email: sucha@pef.czu.cz.

Omluvení účasti na rezervované přednášce je možné nejpozději do 12:00 dne konání přednášky na sekretariátě katedry, email: sucha@pef.czu.cz.

POZOR! Neomluvenou neúčastí můžete zbytečně blokovat místo kolegům. Neomluvená neúčast znamená záporné hodnocení, a tím navýšení počtu povinných přednášek o jednu (tedy v případě jedné neomluvené neúčasti zvýšení povinnosti z jedné na dvě absolvované přednášky, atd.).


Na tuto akci se v současné době není možné přihlašovat. Registrace ještě nezačala, nebo již byla ukončena.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz