Archiv Hackathonu KIT

Hackathony

,

Nezařazené

Katedra informačních technologií pravidelně pořádá soutěž studentů v prototypování aplikací na zadané téma – Hackathon.

  HACKATHON Hackathon 2021
Téma Hackathonu Výsledné nápady Videozáznam
ČZU Smart Digital Campus“ Cílem hackathonu je vytvořit dobrý nápad, který může být využit v rámci rozvoje a budování smart řešení nejen v rámci kampusu ČZU (kampus, vesnice, město a další).
Absolutním vítězem Hackathonu 2021 je tým Uni Beer Group ve složení Vojtěch Šebesta a Petr Zdvořáček z Katedry informačních technologií Provozně ekonomické fakulty. Kromě hlavní ceny odborné poroty tým získal ještě cenu veřejnosti a speciální cenu T-Mobile. Svůj triumf si zasloužili za projekt Smart Lamp – chytrá řešení osvětlení kampusu, kdy lampy disponují množstvím funkcionalit, např. reagují na pohyb chodců a mohou  rozpoznat nehodu či přepadení a upozornit na ně bezpečnostní službu Jako druhý nejlepší porota ocenila tým Datel za aplikaci Building Infomanagement, která poskytuje standardizované informace o budovách v kampusu, jejich vybavení a umístění. Mezifakultní tým pracoval ve složení Tereza Lisá (FAPPZ), Eliška Nováková (PEF) a David Novák (PEF). Třetí místo patří týmu “name”: “random” za aplikaci, která najde nejkratší cestu např. na přednášku a pokrývá celý kampus. Vymysleli ji studenti Technické fakulty Jan Gančev, Petr Jun a Martin Fišer. Společnost T-Mobile také udělila speciální cenu za „nejhezčí projekt“ týmu The Kid Crowd, a to za aplikaci sledující vytíženost veřejné dopravy tak, aby se např. studenti měli šanci vyhnout přeplněným autobusům MHD při cestě na univerzitu
Videozáznam
Hackathon 2019
Téma Hackathonu Výsledné nápady Videozáznam
„IoT a chytrá ČZU“ V rámci hackathonu se soutěžilo v prototypování (návrh) aplikací na téma využití internetu věcí pro „smart campus“ ČZU.
Tým „Název týmu“ – Výše uvedený tým velmi netradičního jména vytvořil projekt MOEW (Management of Environmental Welfare). Byl vypracován s ohledem na efektivitu, jednoduchost, proveditelnost s pozitivním dopadem na prostředí v rámci ČZU.
Tým PIMP CORE – Greenhouse Monitor aplikuje internet věcí (Internet of Things) pro vytvoření inteligentního skleníku.
Tým DECODERS – Projekt SmartZU je zaměřen na pohodlnější využívání služeb na Univerzitě prostřednictvím většího využití mobilních telefonů, a především chytrých hodinek pro komunikaci s chytrými zařízeními ve škole.
Tým AppVenture – Aplikace zobrazuje vytíženost jednotlivých míst po areálu.
Tým iZUN – Projekt Green ČZU se zaměřuje na chytrou úsporu v počítačových učebnách ČZU založenou na detekci lidí.
Tým KITOVCI – Cílem aplikace je pomoci nově příchozím i stávajícím studentům v orientaci po univerzitě.
Videozáznam
Hackathon 2018
Téma Hackathonu Výsledné nápady
„Využití ICT pro podporu vzdělávání“ V rámci diplomantského semináře ve Všeradicích proběhla soutěž studentů v prototypování mobilních aplikací na zadané téma Využití ICT pro podporu vzdělávání.
Tým DREAMTEAM – Intuitivní iOS aplikace, která slouží pro studenty, aby získali nejaktuálnější informace z Univerzity.
Tým ŠTUDÁCI – Hlavní funkcí navržené aplikace je zaznamenávání docházky na přednášky a cvičení.
Tým DOP TABLE – Navržená aplikace slouží ke vzdělávání v oblasti IT bezpečnosti.
Tým SKEPSI
Tým AppVenture
Hackathon 2017
Téma Hackathonu Výsledné nápady

1. Využití mobilní aplikace pro přehled o chytré farmě a její řízení

  2. Hra pro popularizaci zemědělství, venkova nebo potravinářství

V rámci diplomantského semináře ve Všeradicích proběhla soutěž studentů v prototypování mobilních aplikací pro zemědělství. Na výběr byla dvě témata.
Tým DROP TABLE – Hlavním nápadem je anonymní sdílení nasbíraných dat o farmách v centrální databázi, možnost jejich zpracování a vyhodnocení.
Tým GREATSOLUTION – Prototyp ukazuje využití spektrální analýzy pro zlepšování vlastnosti půdy a hodnocení stavu plodin.
Tým AppVenture – Zaměření prototypu je především na chytrou vinici.
Tým Lorem Ipsum – Country Výzva je hra, která má za úkol dostat lidi zpět na venkov a propagovat zemědělství a regiony obecně.
Tým MATRIX – Aplikace slouží pro vzdálenou správu všech zařízení chytré farmy. 
Hackathon 2016
Téma Hackathonu Výsledné nápady

1. Zemědělství a Smart Agriculture

  2. Kvalita života

  3. Vzdělávání a univerzitní život

V rámci diplomantského semináře ve Všeradicích proběhla soutěž studentů v prototypování mobilních aplikací pro zemědělství. Na vyběry studentům nabídnuty tři upřesňující okruhy, ze kterých si týmy mohly zvolit ten, který jim je nejbližší, případně je dále kombinovat.
Tým Verge – Tento tým zvolil ryze zemědělské téma v podobě chytré vinice. 
Tým NODATA – V rámci okruhu Vzdělávání a univerzitní život se tým vrhl do zlepšení služeb restauračních zařízení s aplikací nazvanou SMART CULS RESTAURANNT. 
Tým GreatSolution – Soutěží týmu se pustili do využití chytrých náramků a podobných zařízení. 
Tým A-team – Scénář využití navržené aplikace je založen na pokročilých chytrých měřících zařízeních, jež budou monitorovat spotřebu v domácnosti, data posílat do cloudu, kde budou následně vyhodnocována.
Tým Draci – Navržená aplikace Health life si klade za cíl monitorovat výživu a pohybovou aktivitu.