Projekty

Členové katedry se aktivně zapojují do přípravy a realizace projektů aplikovaného výzkumu a rozvojových projektů především v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu, podpoře podnikání, rozvoji regionů, životním prostředí, zemědělství a dostupnosti informací obecně. Jsou připraveni spolupracovat a podělit se o své zkušenosti při přípravě projektových záměrů, zpracování žádosti o projekt i realizaci projektů ve výše uvedených oblastech. Referencí mohou být některé běžící i již ukončené projekty.

Aktuálně běžící projekty

Logo Life Sciences Logo UTIPA Logo AGRIS
Life Sciences 4.0 UTIPA - hodnocení technologií precizního zemědělství Agrární www portál AGRIS
Logo AGRIS on-line Logo Zvěř Online Logo Pošumaví
AGRIS on-line Paper in Economics and Informatics Portál telemetrického sledování zvěře Poznej Pošumaví - turistický průvodce Pošumaví
AGATA - projekt Erasmus+ Polirural - projekt v rámci Horizon 2020 dComFra - projekt Erasmus+

 

Další projekty (ukončené)

  • Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository
  • Podpora moderních forem výuky na SŠ – využití ICT ve výuce
  • Rozvoj podnikatelských znalostí – informační a finanční gramotnost
  • Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol – inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií
  • Vzdělávání lektorů pro práci s výukovými informačními systémy – nové metody učení
  • Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené EVYNA 2015
  • Příprava pracovníků MZe ČR na získání ECDL Certifikátu

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz