Projekty

Členové katedry se aktivně zapojují do přípravy a realizace projektů aplikovaného výzkumu a rozvojových projektů především v oblasti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu, podpoře podnikání, rozvoji regionů, životním prostředí, zemědělství a dostupnosti informací obecně. Jsou připraveni spolupracovat a podělit se o své zkušenosti při přípravě projektových záměrů, zpracování žádosti o projekt i realizaci projektů ve výše uvedených oblastech. Referencí mohou být některé běžící i již ukončené projekty.

Aktuálně běžící projekty

UTIPA - hodnocení technologií precizního zemědělství

https://www.utipa.info/

Agrární www portál AGRIS

http://www.agris.cz/

AGRIS on-line Paper in Economics and Informatics

http://online.agris.cz/

Portál telemetrického sledování zvěře

http://zver.agris.cz/

Poznej Pošumaví – turistický průvodce Pošumaví

http://mas-posumavi.cz

 

Další projekty (ukončené)

Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository

Podpora moderních forem výuky na SŠ – využití ICT ve výuce

Rozvoj podnikatelských znalostí – informační a finanční gramotnost

Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol
– inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií

Vzdělávání lektorů pro práci s výukovými informačními systémy
– nové metody učení

Internetové kurzy pro ženy na mateřské dovolené EVYNA 2015

Příprava pracovníků MZe ČR na získání ECDL Certifikátu

 

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz