Kurzy a certifikace

Možnost získání profesních certifikátů

CISCO

Logo Cisco

Pro všechny studijní programy

Vzdělávací program CISCO CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching jsou realizovány ve spolupráci s CISCO a pokrývají komplexně problematiku počítačových sítí na úrovni realizace sítí a jejich administrace včetně praktické výuky. Studenti postupují od základů a základních sítí ke komplexnějším podnikovým sítím a teoretickým modelům sítí. V každé úrovni se studenti učí technologické koncepty s podporou interaktivních médií a aplikovat nabyté znalosti prostřednictvím simulovaných činností. Jednotlivé úrovně na sebe navazují, lze je absolvovat postupně a jsou zakončeny závěrečnou teoretickou a praktickou zkouškou. Žádnou úroveň nelze vynechat. Absolvováním vzdělávacího programu studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti, které uplatní na specializovaných pracovních pozicích v oblasti informačních a komunikačních technologií. Veškeré vzdělávací materiály a zkoušky jsou v anglickém jazyce.

Kurz je rozdělen do 4 na sebe navazujících semestrů (úrovní). Jedná se o:

  • CCNA R&S 1 – Introduction to Networks (úvod)
  • CCNA R&S 2 – Routing and Switching Essentials (malé sítě)
  • CCNA R&S 3 – Scaling Networks (rozsáhlé sítě)
  • CCNA R&S 4 – Connecting Networks (technologie WAN)

Každý semestr obsahuje 7 – 11 modulů, rozsah výuky je vždy 1x90min/týden. V ZS probíhá výuka CCNA R&S 1 a 3, v LS probíhá výuka CCNA R&S 2 a 4.

Cisco Award 15 years to DIT CULS Prague

Již více než 15 let Katedra informačních technologií poskytuje kurzy v programu Cisco Networking Academy.

Kontakt: Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (simek@pef.czu.cz)

SAP

Pro studenty všech studijních programů prezenčního studia

Česká zemědělská univerzita v Praze je členem SAP University Alliances. Odborným garantem je Katedra informačních technologií. Program je postupně implementován v rámci výuky katedry a vybraných předmětů na PEF. 

SAP S/4 HANA Introduction:

  • Zaměřeno na pět klíčových modulů: výroba (Production Planning), nákup (Materials Management), prodej (Sales and Distribution), účetnictví (Finacial Accounting) a kontroling (Controlling).
  • Výuka v nejnovější verzi SAP S/4 HANA s využitím dat modelové firmy Global Bike Inc.
  • Lekce, software a materiály jsou v angličtině.
  • Rozsah 8 devadesáti minutových lekcí během semestru.
  • Účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Kontakt: Ing. Miloš Ulman, Ph.D., SAP Certified Application Associate (ulman@pef.czu.cz)

Excel for Business

Pro studenty všech studijních programů prezenčního studia v anglickém jazyce

Pokročilý kurz Excelu zaměřený na analýzy, import a vizualizace dat v oblastech marketingu, prodeje, financí a controllingu. Kurz je vyučován pouze v anglickém jazyce. Absolventi obdrží certifikát vydaný Katedrou informačních technologií.

Kontakt: Ing. Miloš Ulman, Ph.D. (ulman@pef.czu.cz)

 

Další kurzy jsou v přípravě.

Kontakt

Sekretariát

Melanie Suchá
+420 22438 2364
sucha@pef.czu.cz
s_kit@pef.czu.cz
Kancelář: E342

Adresa

Kamýcká 129
165 00
Praha - Suchdol
+420 22438 2364
s_kit@pef.czu.cz