Zpráva z diplomantského semináře KIT – Všeradice 2019

Fotogalerie

,

Zprávy

Tradiční Diplomantský seminář – vědeckovýzkumný workshop KIT (letos již 21. ročník), pořádaný Katedrou informačních technologií PEF ČZU v Praze, se konal dne 28. února 2019. Vědeckého semináře se každoročně účastní studenti magisterského studia, kteří předkládají diplomovou práci v aktuálním kalendářním roce.

 

Tak jako v předešlých letech se i letošní ročník konal v turisticky velmi atraktivním prostředí Zámeckého dvora Všeradice. Areál svou rozlehlostí poskytl plně vybavené seminární místnosti pro jednání v pěti sekcích. Nedílnou součástí Zámeckého dvora je restaurace s pivovarem (pivo Všerad) a zajímavá expozice muzea Magdaleny Dobromily Rettigové, jež byla přístupna nejen pro studenty této vydařené akce.

I v letošním roce vzhledem k vysoké účasti studentů probíhalo jednání již tradičně v pěti komisích složených ze členů katedry a externích odborníků. Každá komise na základě předem stanovených pravidel hodnocení vybrala a ocenila tři nejlepší práce. Ocenění studenti obdrželi kromě diplomů také hodnotné věcné ceny, kterými seminář podpořily společnosti Microsoft, SAP Concur, Ittec, Česká pojišťovna, a dále také Provozně ekonomická fakulta a Katedra informačních technologií PEF ČZU v Praze.

Na semináři se představilo a obhajovalo své práce celkem 75 diplomantů katedry, Komise č. 1 byla opět koncipována jako anglická, protože převážná většina studentů v této sekci prezentovala své výsledky práce v angličtině v souladu se svým oborem studia. V komisích pracovalo a hodnotilo celkem 28 členů katedry a zástupců praxe.

Seminář byl ukončen slavnostním vyhlášením tří nejlepších prací za každou komisi a společenským posezením v prostorách restaurace a pivovaru. Vyhlášení se osobně zúčastnil, diplomy a ocenění předal děkan PEF, vedoucí Katedry informačních technologií, zástupkyně firmy Česká pojišťovna a předsedové jednotlivých komisí.

Akce je dlouhodobě velmi pozitivně hodnocena studenty, především pro možnost „prezentace a obhajoby nanečisto“ a možnosti konzultovat a diskutovat řešenou problematiku přímo s odborníky z katedry, praxe a kolegy z různých oborů studia.

Katedra předpokládá uspořádat i příští ročník opět v prostorách Zámeckého dvora Všeradice ve stejném termínu.

Katedra by ráda touto cestou poděkovala všem členům jednotlivých komisí a externistům, kteří se aktivně podíleli na této akci.

Poděkování patří také personálu Zámeckého pivovaru Všeradice.