Zahájení projektu CODECS

CODECS

Ing. Miloš Ulman, Ph.D. se jako zástupce Katedry informačních technologií (KIT) PEF zúčastnil zahajovacího projektového mítinku, který se konal hybridní formou v italské Pise 13. – 14. prosince 2022. Horizont Evropa projekt Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems (CODECS) realizuje 33 organizací v čele s italskou University di Pisa.


Projekt byl oficiálně zahájen 1. října 2022 a jeho ambicí je zvýšit motivaci a schopnost evropských zemědělců využít digitalizaci jako prostředek umožňující udržitelné a transformativní změny. Cílem projektu je zlepšit schopnost porozumět, hodnotit a předvídat celou řadu výhod a nákladů souvisejících s digitalizací farem a budovat digitální ekosystémy, které maximalizují přínosy digitalizace.

CODECS má za cíl:

  • vytvářet a poskytovat informace o nákladech a přínosech digitálních technologií – posuzované v různých měřítcích a v reálném životě – zemědělcům, poradcům a tvůrcům politik
  • zkoumat a vytvářet podmínky pro zvyšování kapacit zemědělců a venkovských komunit k jejich využívání
  • vytvářet doporučení pro samosprávu a tvůrce politik na podporu zemědělských digitálních technologií vedoucích k udržitelnému rozvoji.

Projekt, který poběží čtyři roky do září 2026, bude stavět na výsledcích projektu DESIRA a ty tak zúročit. Součástí CODECS je 21 Living Labs rozmístěných po celé Evropě. V rámci projektu bude zřízen celoevropský Knowledge Accelerator tvořený rozhraním vědy a politiky, sítí AKIS a sítí demo farem.

KIT se v CODECS podílí na aktivitách zaměřených na hodnocení ekonomických nákladů a přínosů digitálních technologií a digitálních ekosystémů v zemědělství na úrovni farem a také na vývoji nástrojů pro hodnocení dopadů digitálních technologií.