Žádosti o uznání předmětu ZS 2019/2020

Zprávy

Uznání zkoušky (zápočtu) – student musí kompletně vyplnit písemnou žádost na standardním formuláři a dostavit se v konzultačních hodinách příslušného přednášejícího během prvních dvou týdnů semestru (viz Důležité termíny ZS 2019/2020), případně v úředních hodinách předá žádost na sekretariát katedry číslo dveří 342 (v tomto případě bude žádost vyřízena během jednoho týdne od odevzdání).

 
Informatika TF
– Ing. Tomáš Vokoun, Ing. Miloš Ulman, Ph.D.  
U zkoušek vykonaných mimo ČZU v Praze je nutné doplnit i sylabus předmětu, na základě kterého o uznání žádáte. Při uznání pouze zápočtu obdržíte automaticky 60 bodů jako výsledek semestru.
 
Informační a komunikační technologie (obory PAE, VSRR) Informatika (HKS)
– Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ph.D.
U zkoušek vykonaných mimo ČZU v Praze je nutné doplnit i sylabus předmětu, na základě kterého o uznání žádáte.
 
Informační a komunikační technologie (obor PAA)
– Ing. Alexandr Vasilenko, Ph.D.
U zkoušek vykonaných mimo ČZU v Praze je nutné doplnit i sylabus předmětu, na základě kterého o uznání žádáte.
 
Obor Informatika a ostatní
– příslušní přednášející dle rozvrhu v UIS
U zkoušek vykonaných mimo ČZU v Praze je nutné doplnit i sylabus předmětu, na základě kterého o uznání žádáte.
 
Formuláře a žádosti PEF ČZU v Praze ke stažení zde.