WORKSHOP: „Velká a Otevřená Data a Inovační Huby v zemědělství, dopravě a venkovském rozvoji“

Akce

Hlavním tématem workshopu je prezentace praktických výsledků dosažených s pomocí výzkumných projektů, seznámení s novými trendy a prezentace dat a nástrojů, jejichž vývoj byl spolufinancován výzkumnými projekty.

 

Zveme Vás na tradiční akci (v minulých ročnících organizovanou na Novotného lávce), kterou letos stejně jako minulý rok pořádáme na České zemědělské univerzitě v Praze.

Hlavní část konference bude věnována prezentaci výstupů z již běžících projektů: EUXDAT, AFarCloud, PoliRural, SmartAgriHubs, ENABLING, LIVERUR, ROSIE, EO4AGRI, AgriClima.

Termín: čtvrtek 30. 1. 2020

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha Suchdol

PEF (Provozně ekonomická fakulta), posluchárna E III

Jednací jazyk: čeština

Program a více informací (nejen o workshopu) najdete v POZVÁNCE.

Účast na akci je bezplatná po předchozí registraci (do naplnění kapacity).
Občerstvení je zajištěno.

Registrace

Program na workshop může být upřesněn – případné aktualizace najdete na stránkách www.wirelessinfo.cz nebo Facebooku https://www.facebook.com/wirelessinfo/

Organizátoři: Plan4all z.s., Česká zemědělská univerzita (ČZU), Česká asociace pro geoinformace (CAGI), Geomatika ZČU (Západočeské univerzity v Plzni), Help Service – Remote Sensing (HSRS), České centrum pro vědu a společnost (CCSS), WIRELESSINFO, Lesprojekt – služby s.r.o., Club of Ossiach (CoO).

 

Na akci srdečně zvou

Ing. Šárka Horáková, RNDr. Karel Charvát

(WIRELESSINFO a České centrum pro vědu a společnost)