Vývoj vzdělávacího obsahu a jejich pilotní použití v dComFra projektu

Zprávy

V pracovním balíčku WP4 bude na základě dostupných výukových materiálů projektu dComFra vytvořeno minimálně 14 výukových modulů, které budou začleněny do bloků podle profilu sociálního začleňování (např. váleční veteráni, uprchlíci z Donbasu apod.) a budou poskytovány jako samostatné kurzy ve formátu volitelných předmětů.

 

Komplexní výukové moduly budou připraveny na základě výukových cílů v ukrajinském jazyce a sylabus kurzu bude rovněž i v angličtině. Dále v rámci WP4 budou organizována pilotní školení pro cílové skupiny.

Hlavní aktivity pod WP4 jsou:

  • Návrh tréninkového plánu implementace pilotu včetně výběru témat výukových modulů, postupu a kritérií organizace zvdělávané skupiny, harmonogramu a programu školení, komunikace, testování a certifikace.
  • Vytvoření E-platformy
  • Vytváření otevřených vzdělávacích zdrojů dComFra: 14 výukových modulů, systém počátečního a interního testování a další materiály. Všechny materiály budou dostupné online.
  • Vytvoření učebních plánů pomocí samostatných volitelných kurzů/modulů a bloků, s přihlédnutím k projektu a k metodě výuky – krátká prezenční a vzdálená školení a rámec pro pedagogy (cca 210 škol a odborných učitelů budou zapojeni a proškoleni)
  • Poskytování školení uprchlíkům a veteránům. V plánu je zapojit cca 140 těchto účastníků.
  • Provést testování a certifikaci vybraným mezinárodním programem pro nejlepších 7 učitelů a 5 uprchlíků/veteránů na každé z ukrajinských univerzit

 

Doba řešení WP4 je 15. června 2020 – 15. října 2021. Koordinátorem pracovního balíčku WP4 je Doněcká národní technická univerzita a spolukoordinátorem je Česká zemědělská univerzita v Praze.