Volba volitelných předmětů pro 1. ročníky bakalářského stupně studia

example, category, and, terms

Bakalářský stupeň studia obory PaE a PaA – volba volitelných předmětů pro letní semestr akademického roku 2020/2021.

 

První ročníky bakalářského stupně studia oborů Provoz a ekonomika (PaE) a Podnikání a administrativa (PaA) si od 26. října do 1. listopadu 2020 volí jeden volitelný předmět na letní semestr akademického roku 2020/2021. wp nabízí v letním semestru volitelný předmět Internetové technologie, který volně navazuje na předmět Informační a komunikační technologie. Absolvováním předmětu získáte znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti internetových technologií – naučíte se jak vybrat správné technologie pro elektronický obchod, jak správně využít možností grafiky, jaké jsou principy používání multimédií, jak se správně orientovat v záplavě dat a informací na internetu – tedy jak velmi dobře používat vyhledávače pro získávání potřebných podkladů, pro psaní případových studií, pro zpracování bakalářské práce, pro svá rozhodnutí. Dále zjistíte, jaké jsou možnosti využití informačních systémů ve webovském prostředí. Samozřejmě tím získáte dobré základy pro další volitelné předměty ve vyšších ročnících – pro Web design, Elektronický obchod, předměty které si pravidelně studenti volí a povinné Informační systémy.